Slaapproblemen bij jongvolwassenen leiden later tot pijn

Slaapproblemen kunnen bij sommige groepen jongvolwassenen een voorbode zijn van chronische pijn en verergering van pijn jaren later. Omgekeerd is pijn over het algemeen geen voorbode van een verergering van slaapproblemen tijdens de overgang van adolescentie naar jongvolwassenheid. Dit blijkt uit een onderzoek dat arts en promovenda Irma Bonvanie van het UMCG uitvoerde onder 1750 jonge Nederlandse mannen en vrouwen tussen de 19 en 22 jaar oud. Zij publiceert hierover vandaag in het wetenschappelijk magazine Pain.

In haar onderzoek ging Bonvanie het verband na tussen slaapproblemen en verschillende soorten pijn bij mannen en vrouwen; zij ging ook na of angst en depressie, vermoeidheid en fysieke inactiviteit dit verband konden verklaren. Zij volgde de deelnemers drie jaar lang en richtte zich op algehele chronische pijn en drie specifieke soorten pijn: spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn en buikpijn.

Uit haar onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de jongeren die tijdens de eerste meting slaapproblemen hadden, daar drie jaar later nog steeds last van had. Deelnemers die bij aanvang slaapproblemen hadden, hadden bovendien een grotere kans op nieuwe en aanhoudende chronische pijn en meer last van spier- en gewrichtspijn drie jaar later. Van deelnemers met ernstige slaapproblemen, had 38 procent last van chronische pijn, vergeleken met 14 procent van de deelnemers die geen slaapproblemen hadden.

Het verband tussen slaapproblemen en pijn was sterker bij vrouwen dan bij mannen. Dat slaapproblemen spierpijnen verergerden werd voor een klein deel verklaard door toegenomen vermoeidheid. Angst/depressie en gebrek aan fysieke activiteit waren geen verklaring voor de door slaapproblemen veroorzaakte verergering van de pijn.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat slaapproblemen significant verband houden met chronische pijn en specifieke pijnproblemen bij jongvolwassenen. ‘De jongvolwassen levensfase kenmerkt zich door psychosociale veranderingen en veranderingen in het gedrag, zoals veranderende slaappatronen. Uit onze bevindingen blijkt dat slaapproblemen niet alleen een voorbode zijn voor pijn, maar ook het aanhouden van chronische pijn en de pijnernst voorspellen’, aldus Bonvanie. Zij denkt dat een vroege diagnose en behandeling van slaapproblemen kan helpen om latere problemen met pijn te verminderen in bepaalde groepen opgroeiende jongeren. ‘Onze bevindingen laten zien dat slaapproblemen een extra aandachtspunt kunnen zijn in de behandeling en preventie van chronische pijn en spier- en gewrichtspijn bij jongvolwassen vrouwen.’