Samenwerking UMCG, provincie Groningen en MKB-bedrijven

De provincie Groningen, UMCG en MKB-bedrijven investeren de komende drie jaar 3 miljoen euro in de verdere samenwerking en toenemende bedrijvigheid op het gebied van de Personalized Health. Door samenwerking van het UMCG / RUG met regionale MKB bedrijven wordt versneld gewerkt aan het aantrekken en uitbreiden van bedrijven die samen met de kennisinstellingen producten en diensten ontwikkelen voor Personalized Health.

Door de intensieve samenwerking tussen bedrijven en de kennisinstellingen wordt hoogwaardige werkgelegenheid op de Healthy Ageing Campus en elders in de regio gecreëerd. Er wordt gestreefd naar 300 tot 400 nieuwe banen in de komende vijf jaar. Daartoe worden per jaar zo'n 3 tot 5 start-up bedrijven en zogeheten spin-outs gestart.

Om dit te bereiken is nauwe samenwerking nodig tussen innovatieve bedrijven, toegang tot hoogwaardige kennis en Research & Development -infrastructuur en internationale markttoegang. Met de opgedane ervaring met Siemens wil het UMCG ook samenwerking met andere bedrijven ontwikkelen. Daarbij wordt gefocust op een beperkt aantal thema's waar UMCG/RUG en het regionale MKB sterk in zijn. Er zijn binnen Personalized Health inmiddels vier kansrijke gebieden geselecteerd waarop het UMCG zich inzet om samenwerkingsverbanden op te zetten en bedrijven aan te trekken. Het gaat om thema's in zowel de life sciences (biomerkers, geneesmiddelenontwikkeling en biomaterialen) als de agribusiness (voeding voor vroege levensfasen).

Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt: 'Samenwerken tussen kennisinstellingen en lokale MKB bedrijven levert innovaties op die van groot belang zijn voor het maatschappelijk gezondheidsbelang als ook voor het maken van nieuwe banen. Het is goed om te zien dat het UMCG en lokale MKB bedrijven elkaar op het thema van Personalized Health weten te vinden.' Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, Jos Aartsen, zegt daarbij: 'We willen samenwerken met bedrijven aan zorg en nieuwe preventieve interventies. Ik ben trots dat het UMCG hiermee in belangrijke mate bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Onze regio is een ideaal gebied voor investeringen in gezondheid, kwaliteit van leven en healthy ageing.’

Personalized Health

De levensverwachting is de afgelopen vijftig jaren sterk toegenomen. De extra jaren gaan echter gepaard met toenemende chronische ziekten. Grote verbetering in de gezondheidssituatie is alleen mogelijk als de nadruk verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (preventie). De toekomst van de zorg ligt daardoor bij op het individu toegespitste oplossingen ook wel ‘Personalized Health’ genoemd. Deze tendens biedt kansen voor Groningen.