Samenwerking UMCG en Klinikum Oldenburg

Onlangs werd in het UMCG een meisje van vier maanden uit Duitsland succesvol geopereerd aan een aangeboren hartafwijking. Het is het eerste patiëntje dat behandeld is in het kader van een grensoverschrijdende structurele samenwerking van het congenitaal hartcentrum van het UMCG met het Klinikum Oldenburg in Duitsland. Het patiëntje maakt het goed en is al weer thuis. Inmiddels zijn meerdere Duitse patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG behandeld.

Dankzij de structurele samenwerking tussen Oldenburg en het UMCG kunnen patiënten met een aangeboren hartafwijking uit Noordwest-Duitsland nu dichter bij huis in een hooggespecialiseerd centrum geholpen worden. Ook de zorgverzekeraar AOK Niedersachsen ondersteunt deze samenwerking.
Hartinterventies bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking mogen alleen uitgevoerd worden in speciale centra. Het UMCG is een van de vier centra in Nederland die deze hoogcomplexe verrichtingen mogen uitvoeren.

Complete hartzorg onder één dak

Voor Klinikum Oldenburg zijn de kwaliteit van zorg en het aantal patiënten met een aangeboren hartafwijking dat hier wordt behandeld, belangrijke redenen om patiënten naar het UMCG te verwijzen. Ook het feit dat het UMCG een centrum voor aangeboren hartafwijkingen heeft, dat patiënten van jong tot oud alle vormen van hartzorg kan bieden is een belangrijke overweging voor de samenwerking. Het beschikt over alle vergunningen voor het uitvoeren van bijzondere interventies aan het hart, zoals katheterinterventies, (open) hartchirurgie, harttransplantaties en gecombineerde hartlongtransplantaties. Daarnaast is het UMCG een landelijk expertisecentrum voor pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) bij kinderen.

In het UMCG worden jaarlijks 300 tot 350 operaties verricht bij patiënten met een aangeboren cardiothoracale afwijking. Ruim driekwart hiervan betreft kinderen en pasgeborenen. De samenwerking met Oldenburg maakt het voor het UMCG mogelijk zijn activiteiten op het gebied van congenitale hartafwijkingen uit te breiden met jaarlijks 50 patiënten uit Duitsland en de hoge kwaliteit van de behandeling te waarborgen.

Duitstalig

In het kader van de samenwerking bezoeken artsen van het Klinikum Oldenburg regelmatig hun collega’s in het UMCG om gezamenlijk patiënten te bespreken. Ook hebben UMCG-medewerkers een Duitse taalcursus gevolgd en is patiënteninformatie, zoals brieven en folders, vertaald in het Duits. In de toekomst gaan de ziekenhuizen mogelijk ook samenwerken op het gebied van onderzoek.

Aangeboren hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen komen relatief vaak voor: in Nederland bij ongeveer 1.200 tot 1.600 kinderen per jaar. De overleving van patiënten met een aangeboren hartafwijking is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. Niet alleen door nieuwe chirurgische technieken, maar ook door katheterinterventies, verbeterde diagnostiek en post-operatieve zorg. Gezien het succes van de hartchirurgie van aangeboren hartafwijkingen bij pasgeborenen en kinderen zijn er nu steeds meer volwassenen met een (gecorrigeerde) aangeboren afwijking aan het hart. Deze patiënten komen jarenlang met enige regelmaat voor controle en moeten vaak ook op latere leeftijd nog behandelingen ondergaan.