Samen veroudering onderzoek

​De Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (NVVVO) is opgericht om samen veroudering te bestuderen. Onderzoekers vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Wageningen Universiteit en het Universitair Medisch Centrum Groningen brengen de kennis in Nederland op dit gebied bij elkaar. Daarnaast is de NVVVO hét aanspreekpunt voor wetenschappers, politiek en publiek op het gebied van onderzoek naar veroudering. Op 15 april is de kick-off.

We worden steeds ouder. In de komende jaren verdubbelt het aantal ouderen boven de 65 in Europa en verdriedubbelt het aantal ouderen boven de 85 jaar. Ondanks de steeds verder toegenomen levensverwachting  bestaan er grote verschillen tussen individuen. Het ontstaan en verloop van ziekte verschilt tussen elke oudere en hoe mensen reageren op de behandeling ook.

Celbioloog prof. dr. Gerald de Haan is vice-voorzitter van de NVVVO:  “We hebben in Groningen het thema healthy ageing jaren geleden als focus van ons onderzoek gekozen. Dankzij ons onderzoeksinstituut Eriba weten we al veel meer over fundamentele biomedische processen die bij veroudering betrokken zijn. Deze inzichten kunnen we toetsen via de medische biobank LifeLines. Je hebt er alle experts bij nodig om te zorgen dat de mens van die kennis profiteert, bijvoorbeeld in klinische praktijk. Ik verwacht dat wij door de juiste kennis samen te brengen, samen onderzoek kunnen doen dat nieuwe oplossingen genereert” .

Heel concreet beoogt de NVVVO het volgende:

  • Een beter begrip te krijgen van oorzaken en gevolgen van veroudering en de diversiteit van het proces bij mens en diermodel.

  • Het bevorderen van observationele studies en experimentele benaderingen  in de biologische en medische wetenschap, om de sociaal biologische en klinische problemen die met vergrijzing gepaard gaan beter te begrijpen.

  • Een forum te bieden om  onderzoeksideeën en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.