Ruim €1,7 miljoen van KWF voor 3 UMCG-onderzoeken

Het UMCG ontvangt ruim €1,7 miljoen van KWF voor 3 nieuwe kankeronderzoeken. Het gaat hierbij om onderzoek naar de vraag waarom leverkanker vaker spontaan bij mannen dan bij vrouwen ontstaat , onderzoek naar een integrale aanpak van klachten in de palliatieve fase en onderzoek naar agressieve borstkanker. De toekenningen zijn onderdeel van de nieuwste financieringsronde van KWF. In totaal trekt KWF zo’n 27 miljoen euro uit voor veelbelovend Nederlands kankeronderzoek. De projecten gaan uiterlijk medio 2022 van start.

Hieronder meer informatie over de 3 gehonoreerde UMCG-onderzoeken.

Marco Demaria: Beter begrip van sekseverschillen bij leverkanker

Wereldwijd is leverkanker een van de dodelijkste vormen van kanker. Kenmerkend is dat de ziekte veel vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. De gangbare verklaring is een verschil in alcoholgebruik, rookgedrag en hepatitisbesmetting (bekende risicofactoren voor leverkanker), maar volgens prof. Marco Demaria is dat niet het hele verhaal. Zijn onderzoeksgroep vond ook een biologisch onderscheid. De onderzoekers ontdekten namelijk dat mannelijke muizen spontaan leverkanker krijgen bij veroudering, maar vrouwelijke soortgenoten niet. De onderzoekers gaan proberen te achterhalen welke cellulaire verouderingsprocessen daaraan ten grondslag liggen.

An Reyners: Integrale aanpak van klachten tijdens laatste levensfase

Kankerpatiënten in de palliatieve fase hebben vaak meerdere klachten tegelijk die elkaar beïnvloeden. Kortademigheid kan bijvoorbeeld verergeren door angst. Een integrale aanpak van alle domeinen van de palliatieve zorg (lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel) is daarom erg belangrijk. Om zorgverleners hierin te ondersteunen is een beslistool ontwikkeld. Prof. An Reyners gaat onderzoeken hoe deze zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Haar team wil weten welke patiënten daar het meeste bij gebaat zijn, in hoeverre zorgverleners die niet gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg de tool willen gebruiken en in hoeverre patiënten bereid zijn om vragenlijsten over hun klachten in te vullen. Het onderzoek draagt bij aan een belangrijk nieuw missiedoel van KWF: betere palliatieve zorg en een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens hun laatste levensfase.

Cor Calkhoven: Agressieve borstkanker bestrijden

Triple-negatieve borstkanker is een agressieve, moeilijk behandelbare vorm van borstkanker. De ziekte zaait vaker en eerder uit dan andere soorten en keert regelmatig terug. De variant komt relatief vaak voor bij jonge vrouwen. Het onderzoeksteam van prof. Cor Calkhoven heeft ontdekt dat het eiwit C/EBPß-LIP sterk aanwezig is bij agressieve triple-negatieve borstkanker. Het eiwit stimuleert de groei en het uitzaaien en helpt de tumor ontsnappen aan het afweersysteem (daardoor werkt immunotherapie niet goed). Calkhoven gaat de werking en regulering van het eiwit verder ontrafelen om nieuwe manieren te vinden om deze agressieve borstkanker te bestrijden.