RUG en UMCG motor economie Noord-Nederland

De RUG en het UMCG zijn de belangrijkste pijler van de economie in Noord Nederland. Ze hebben een sterke internationale reputatie en worden hoog gewaardeerd vanwege het excellente onderwijs en de onderzoeksresultaten.

Het belang van de aanwezigheid van RUG en UMCG gezamenlijk in het noorden van Nederland wordt onderstreept door een rapport dat in opdracht van de RUG is opgesteld door Biggar Economics, een onafhankelijk onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in het duiden van de economische impact van kennis- en onderzoeksinstellingen.

RUG en UMCG belangrijke economische motor

RUG en UMCG zijn direct verantwoordelijk voor ruim 12.500 fulltime banen en een jaaromzet van €1,4 miljard. De impact van RUG en UMCG op de Noord-Nederlandse en landelijke economie is echter veel groter. Biggar concludeert dat RUG en UMCG gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ruim 24.000 banen in Groningen, bijna 30.000 in de noordelijke provincies en ruim 60.000 banen in Nederland. Uitgedrukt in geld dragen RUG en UMCG jaarlijks €2,6 miljard bij aan de Noord Nederlandse economie en €5,4 miljard aan de Nederlandse economie.
Jan de Jeu, vice-voorzitter van het college van bestuur van de RUG: ’Het Biggar-onderzoek toont dat het voor Noord Nederland heel erg loont om te investeren in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het economisch effect voor de hele regio is groot.'

Volop kansen voor bedrijven en ondernemers

De samenwerking met bedrijven en ondernemers op velerlei terreinen levert de noordelijke en landelijke economie veel profijt op. 'Het is vanzelfsprekend dat RUG en UMCG van grote waarde zijn voor de economie en de samenleving in Noord-Nederland.’, zegt gedeputeerde van economische zaken van de Provincie Groningen Yvonne van Mastrigt. ‘Het rapport van Biggar bevestigt dit met mooie cijfers. De aanwezigheid van deze twee instellingen biedt volop kansen voor bedrijven en startende ondernemers en omgekeerd profiteren RUG en UMCG hier ook weer van. Wat ik vooral mooi vind om te
zien, zijn de initiatieven van deze instellingen om ondernemerschap te stimuleren. Dat heeft al mooie resultaten opgeleverd voor onze provincie en Noord-Nederland.'

Folkert Kuipers, lid Raad van Bestuur UMCG: ‘Zeker op de terreinen gezondheidszorg en life sciences is er veel economische activiteit in Noord-Nederland. De focus op healthy ageing die we hier hebben gemaakt, biedt een goede voedingsbodem voor diverse bedrijfjes om te starten in onze regio of om zich hier te vestigen. Onze focus zorgt ook economisch gezien voor een gezond en actief leven!’