Roessingh en UMCG Centrum voor Revalidatie vormen dwarslaesie revalidatienetwerk Noord-Oost-Nederland

Roessingh en UMCG Centrum voor Revalidatie gaan hun expertise en behandelcapaciteit rond de revalidatie van dwarslaesiepatiënten in Noord-Oost-Nederland uitwisselen. Hiertoe hebben de organisaties op 14 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het UMCG Centrum voor Revalidatie met locatie Groningen en locatie Beatrixoord in Haren, en Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede, beschikken over gespecialiseerde afdelingen voor dwarslaesierevalidatie. Samenwerking tussen beide organisaties zal de bestaande netwerken uit de eigen regio met elkaar verbinden en de dwarslaesiezorg in Noord-Oost-Nederland kwalitatief op een nog hoger niveau brengen.

Met de samenwerkingsovereenkomst maken de organisaties het mogelijk om kennis en expertise onderling uit te wisselen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Beide instellingen zorgen voor verspreiding van hun kennis in de regio, onder andere via het aanbieden van onderwijs en opleidingen. Ook op het vlak van patiëntenzorg wordt nauw samengewerkt. In geval van over- of ondercapaciteit gaan de beide instellingen patiënten tijdelijk van elkaar overnemen, zodat op het juiste moment de benodigde gespecialiseerde zorg aanwezig is. Beide instellingen blijven zelfstandig functioneren.

Over UMCG Centrum voor Revalidatie

UMCG Centrum voor Revalidatie biedt alle vormen van klinische en poliklinische revalidatie aan patiënten met beperkingen die zijn ontstaan als gevolg van een ongeval, (chronische) ziekte of aangeboren aandoening. Uitgangspunt is om hen zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Diagnostiek en behandeling in de vroege fase vinden plaats op de polikliniek in het UMCG in Groningen. Op locatie Beatrixoord wordt klinische en poliklinische behandeling geboden vanuit twee clusters: Chronisch Zieken (long-. hart-, en diabetesrevalidatie) en Revalidatiegeneeskunde (amputatie, dwarslaesie-, pijn-, kinder-, neuro-, onco- en reumarevalidatie). 

Over Roessingh

Roessingh in Enschede is een gespecialiseerd revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruikmaakt van de modernste hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken. Revalidatiecentrum Roessingh maakt deel uit van Roessingh Concern, waarin behandeling en zorg, wetenschappelijk onderzoek en commerciële activiteiten bijeen zijn gebracht. Meer informatie staat op de website: www.roessingh.nl.