Reactie UMCG op brief van minister Kuipers over concentratie kinderhartzorg

Minister Kuipers van VWS heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat hij de invasieve kinderhartzorg in twee centra wil concentreren. Hij vraagt de umc's om gezamenlijk twee centra aan te wijzen voor deze hoogcomplexe zorg.  

De keuze voor twee centra had niet onze voorkeur: het UMCG heeft steeds gepleit voor concentratie in drie centra. Echter: als slechts twee centra deze kinderhartzorg gaan aanbieden, is het UMCG in staat en bereid één van de twee centra te zijn.  

In de brief van de minister aan de NFU (de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), waarin hij om een voorstel vraagt, zien wij positieve aanknopingspunten voor het UMCG. Binnen de kaders en de voorwaarden die de minister stelt zullen wij de gesprekken hierover met de andere umc's aangaan.

In welke twee centra er ook geconcentreerd zal worden, het zal voor veel patiënten en de betrokken centra en professionals ingrijpende gevolgen hebben. Patiënten moeten mogelijk na jaren wisselen van behandelend centrum, de toegewezen centra zullen moeten uitbreiden en de centra die de zorg verliezen zullen de consequenties daarvan voor de patiënten en de andere umc’s zo goed mogelijk op moeten vangen. Om dat voor alle patiënten zorgvuldig te laten verlopen, is goede samenwerking tussen de centra noodzakelijk. Vanzelfsprekend zullen wij hier positief en constructief aan meewerken.

Lees hier de brief van minister Kuipers.