Pt-Global app: nieuwe app waarmee ondervoeding wordt vastgesteld en gemonitord

Vanuit de Innovatiewerkplaats ‘Clinical Malnutrition’ is een nieuwe app ontwikkeld, de Pt-Global app. Met de Pt-Global app kan niet alleen kan worden gescreend op ondervoeding, maar juist ook ondervoeding worden vastgesteld en gemonitord. Pt-Global is ontwikkeld door het lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen, prof. Dr. Faith Ottery en Tizin Mobile en is als testversie gepresenteerd tijdens Clinical Nutrition Week 2014 in Savannah, USA. De Pt-Global app is de eerste innovatie die vanuit deze innovatiewerkplaats* (vanuit Centre of Expertise Healthy Ageing) wordt opgeleverd, ter bevordering van optimale diagnosticering en behandeling van ondervoeding.

Pt-Global app

De meertalige Pt-Global app is gebaseerd op de oorspronkelijk door prof. dr. Faith Ottery ontwikkelde Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) en is ontwikkeld in samenwerking met Tizin Mobile. Door wetenschappelijk onderzoek vanuit het lectoraat Transparante Zorgverlening en de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de gevalideerde en wereldwijd gebruikte PG-SGA in 2013 met behulp van een cross-culturele adaptatie geschikt gemaakt voor de Nederlandse setting. De PG-SGA onderscheidt zich t.o.v. de huidige screeningsinstrumenten doordat deze niet alleen kan screenen op risico op ondervoeding, maar juist ook ondervoeding kan vaststellen en monitoren.

Daarnaast biedt het handvatten voor symptoombestrijding en (voedings)interventies.
De patiënt vult zelf het grootste gedeelte (~80-100%) van de app in en de zorgprofessional kan met de app aanvullend medisch onderzoek doen. De app besteedt daarbij veel aandacht aan symptoomdiagnostiek en -management, gewichtsverandering, voedingsinname en lichamelijk functioneren. De app draagt bij aan stroomlijning van het zorgproces, zodat de zorgprofessional zijn/haar tijd vooral kan besteden aan behandeling in plaats van aan het stellen van vragen. Bovendien wordt door de betrokkenheid van de patiënt de zelfregie vergroot.

Tijdens het internationale congres Clinical Nutrition Week 2014 is de testversie van Pt-Global gepresenteerd aan de American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, de European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, diëtisten en onderzoekers. De app werd zeer enthousiast ontvangen en positief geëvalueerd. Tijdens de recente opening van het Hanze Active Ageing Lab op de Hanzehogeschool Groningen hebben ook de Nederlandse zorgprofessionals, docenten en bedrijven de app enthousiast uitgeprobeerd.

De komende maanden wordt de app verder aangepast en (inter)nationaal verder getest door zorgprofessionals en onderzoekers. Naar verwachting is de app halverwege 2014 eerst in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar in de verschillende app stores. In hun partnership gaan de Hanzehogeschool Groningen en prof. dr. Faith Ottery wereldwijd onderzoek doen naar o.a. de effectiviteit van Pt-Global.

Innovatiewerkplaats (IWP) Clinical Malnutrition

Ondervoeding is een groeiend probleem binnen de zorgsector. Zo lopen o.a. patiënten met hoofd-halskanker door hun ziekte een groot risico om ondervoed te raken. Het doel van de IWP Clinical Malnutrition is de kennis rondom voeding en beweging in relatie tot ondervoeding te vergroten, zowel bij de professional als bij de patiënt/cliënt. De beoogde innovaties dragen bij aan efficiëntie en effectiviteit binnen de zorg (o.a. diëtetiek en fysiotherapie) en daarmee aan een gezonde leefstijl van de patiënt. Partners van IWP Clinical Malnutrition zijn o.a. UMCG Kaakchirurgie (trekker), FrieslandCampina, Ordina, Hanzehogeschool Groningen, Mediq Tefa.