Prestigieuze Europese onderzoeksbeurs voor UMCG-oncologe Liesbeth de Vries

De Europese onderzoeksorganisatie ERC (European Research Council) heeft een Advanced Investigator Grant toegekend aan prof. dr. Liesbeth de Vries. Deze prestigieuze beurs is bestemd voor toponderzoekers die excellent en innovatief onderzoek doen. De Vries is sinds 1997 hoogleraar medische oncologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en in 2010 benoemd tot Akademiehoogleraar door de KNAW. De Vries krijgt een bedrag van 2,5 miljoen euro voor haar onderzoeksproject OnQview. In dit project wordt de toepassing van niet-radioactieve moleculaire afbeelding van tumorlaesies voor het optimaal selecteren van antikankermedicijnen bestudeerd.

In de strijd tegen kanker komen veel nieuwe geneesmiddelen ter beschikking. Hoe deze het beste ingezet kunnen worden is de uitdaging voor de toekomst. Prof. dr. Liesbeth de Vries, hoofd van de afdeling medische oncologie van het UMCG, ontvangt de ERC financiering om hiervoor een geïntegreerde strategie te ontwikkelen met behulp van niet-radioactieve moleculaire tumorafbeelding. De Vries werkt daarbij samen met prof. dr. Jennifer Herek van de Universiteit Twente.

Het doel van deze strategie is om uiteindelijk de juiste patiënten te kunnen selecteren die baat zullen hebben van nieuwe medicijnen. Binnen het project wordt gefocusseerd op medicijnen die gericht zijn op een groeifactorroute door het gedrag van het medicijn en het gedrag van de tumor af te beelden.

Hierbij wordt gezocht naar vroege effecten van het medicijn op de tumorcellen en worden er allerlei technieken ontwikkeld, zoals het optimaliseren van optische en fotoacoustische tumorafbeelding die ook kwantificering mogelijk maken.