Oplossingsgerichte methodiek vergroot bewustzijn oudere werknemers over inzetbaarheid

Werknemers van 45 jaar en ouder hebben behoefte aan ondersteuning om te kunnen blijven werken.

Mogelijkheden tot individuele aanpassingen in het werk zijn een voorwaarde om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bereiken. Dat is een van de conclusies van onderzoeker Wendy Koolhaas van het UMCG uit haar promotieonderzoek. Zij ontwikkelde een interventie voor deze groep werknemers. Deze vergroot het bewustzijn van werknemers ten aanzien van de rol en verantwoordelijkheid die ze zelf hebben om langer inzetbaar te blijven. Koolhaas promoveert op 22 januari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit onderzoek dat Koolhaas deed onder meer dan 3000 medewerkers van 9 organisaties, blijkt dat ongeveer 40% van de werknemers problemen ervaart door het ouder worden. Zij blijken behoefte te hebben aan ondersteuning om het werk te kunnen blijven uitvoeren. 37% van de werknemers geeft aan een chronische aandoening te hebben. Duurzame inzetbaarheid hangt samen met veel factoren, die vooral te maken hebben met de specifieke werksituatie. Individueel maatwerk draagt het meeste bij aan het vergroten van de inzetbaarheid.

Deze resultaten vormden de basis van de oplossingsgerichte interventie ‘Gezond aan het werk (blijven)’ die Koolhaas ontwikkelde. Deze is gericht op het vergroten van het vermogen van werknemer en leidinggevende om problemen op te lossen. Het laat werknemers ervaren welke invloed zij zelf hebben om hun doelstellingen over inzetbaarheid te bereiken en maakt hen bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De leidinggevende ondersteunt hierin op procesniveau.

Koolhaas onderzocht het effect van de interventie na een jaar. Medewerkers blijken zich door de interventie meer bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven en van hun eigen kunnen. Ook zijn ze beter in staat om een gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren omdat ze anders tegen hun werk aankijken, meer mogelijkheden zien en hun motivatie toeneemt. De interventie had geen positief effect op de primaire uitkomstmaten van duurzame inzetbaarheid na één jaar, namelijk werkvermogen, productiviteit en vitaliteit. Of de interventie op de langere termijn bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid dient nader onderzocht te worden.

Curriculum vitae

Drs. Wendy Koolhaas (Noordoostpolder, 1980) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek sluit aan bij de onderzoekslijn healthy@work van het UMCG. De titel van haar proefschrift is: ‘Sustainable employability of ageing workers; the development of an intervention’. Zij blijft als onderzoeker verbonden aan het UMCG.