Officiële opening Punt voor Parkinson

Punt voor Parkinson in Groningen is door Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen officieel geopend. Het Punt voor Parkinson is het expertisecentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson en een initiatief van het UMCG, het Martini Ziekenhuis en Zorggroep Groningen. In mei van dit jaar startte het Punt voor Parkinson al met haar werkzaamheden.

Punt voor Parkinson bundelt de specialistische kennis van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. Het doel is om patiënten de beste zorg te bieden vanuit één locatie. Ook is Punt voor Parkinson een belangrijk onderzoekscentrum op het gebied van de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. Alle werkzaamheden van het Punt voor Parkinson zijn erop gericht de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Patiënten ervaren de zorg als efficiënt en prettig. “Goede communicatie en uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen de kwaliteit van de parkinsonzorg. Dit is een zeer positieve ontwikkeling,” aldus één van de patiënten.

Alle specialistische kennis op één locatie

Een ambulant team, dat in 2017 van start gaat, zorgt ervoor dat de zorg voor patiënten zoveel mogelijk dicht bij huis wordt georganiseerd. Dit doen zij door hun kennis te delen en over te dragen aan alle behandelaren, waaronder de huisarts en thuiszorg, die bij de patiënt betrokken zijn. Punt voor Parkinson bestaat verder uit een polikliniek en een kliniek. In de kliniek vinden kortdurende opnames plaats, waarin het vinden van de juiste medicatie voor de patiënt een belangrijke rol speelt. Daarmee worden niet alleen opnames in ziekenhuis en verpleeghuis voorkomen of uitgesteld, maar verhoogt het vooral de kwaliteit van leven van de patiënt.