NZa geeft goedkeuring aan overname OZG door UMCG

De NZa heeft beoordeeld dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden zorgvuldig zijn betrokken bij de voorbereiding van de overname, hun belangen zijn meegenomen en dat de procedures voor de concentratiemelding op de juiste wijze zijn doorlopen. De start van de nieuwbouw OZG in de zomer is nu binnen bereik.

Nu de NZa goedkeuring heeft gegeven, hebben de OZG en het UMCG de concentratiemelding direct ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM onderzoekt of met de overname voldoende concurrentie blijft gewaarborgd. De verwachting is dat de ACM deze toetsing binnen twee maanden na de melding afrondt.

Parallel aan dit traject treffen de OZG en het UMCG voorbereidingen voor het omzetten van de Stichting OZG in de nog op te richten OZG BV. Na positieve besluitvorming door de ACM volgt het definitieve besluit tot overname door de Raden van Bestuur van de OZG en het UMCG en zal de feitelijke omzetting en overname van de aandelen door het UMCG plaatsvinden.