NWO-subsidie voor onderzoek naar vertrouwen in Big data

Ronald Stolk (LifeLines) krijgt van NWO subsidie voor een onderzoek naar de manier waarop (technische) innovaties de perceptie van ‘Big data’ positief kunnen beïnvloeden. De subsidie komt uit het NWO-programma "Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI)" en bedraagt € 468.000,-.

Het verzamelen en analyseren van Big data, het combineren van bestanden met persoonlijke gegevens op uiteenlopende terreinen (consumptiegedrag, internet zoekgedrag etc.), biedt zowel maatschappelijke als individuele voordelen. Maar veel mensen hebben het idee dat hun gegevens hierdoor 'gewoon op straat' liggen en voelen zich daardoor kwetsbaar.

In deze studie wil Stolk onderzoeken hoe ethische en psychologische aspecten (zoals vertrouwelijkheid, toegang en gevoelens van dreiging) samenhangen met de perceptie van deze zogeheten ‘Big data’. Via onderzoek onder deelnemers van de biobank LifeLines willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in hoe (technische) innovaties de perceptie van big data positief kunnen beïnvloeden – in het bijzonder op het terrein van de gezondheidszorg.

De studie is een samenwerking tussen LifeLines en de afdelingen epidemiologie en medische ethiek van het UMCG en sociale psychologie van de RUG. De studie gaat vier jaar dur