Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming ontvangt INK-onderscheiding

ls eerste ziekenhuisafdeling in Nederland heeft de afdeling Nucleaire Geneeskunde & Moleculaire Beeldvorming (NGMB) van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) de INK-onderscheiding *** ontvangen.

Op donderdag 26 mei reikte INK-directeur. R.J. Stassen aan mw. A.K. van Zanten (manager bedrijfsvoering) en dhr. J. Medema (stafmedewerker kwaliteit) de oorkonde en het kunstwerk uit dat bij de INK-onderscheiding *** 2011 hoort. Deze onderscheiding kent het INK toe aan organisaties die structureel feedback opzoeken, werken aan verbetering en vernieuwing van hun bedrijfsvoering en daarin een hoog kwaliteitsniveau hebben behaald. Het INK is een onafhankelijke stichting die in 1991 is opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.

Door kwaliteit gedreven

Het INK kende de onderscheiding toe omdat de afdeling NGMB:

  • nationaal en internationaal een toonaangevende positie heeft;

  • zich als onderzoeksinstituut ontwikkelt en haar toppositie verbreedt. Door actief te netwerken weet de afdeling kansen te creëren;

  • kennis deelt door internationale symposia te organiseren, fellowships te bieden en onderzoeksplaatsen beschikbaar te stellen aan een groot aantal nationaliteiten;

  • investeert in hoogwaardige technologische state of the art apparatuur om topreferente zorg te kunnen bieden en onderzoeksmogelijkheden te optimaliseren;

  • door kwaliteit gedreven is. De afdeling gebruikt audits, inspecties en interne controles om te komen tot aantoonbare en zichtbare vooruitgang. Dit inspireert de medewerkers om hun werk beter te willen doen, over grenzen van hun taken heen te kijken en waar mogelijk verbindingen te leggen.

De afdeling ziet de onderscheiding als een aanmoediging op weg naar een excellente bedrijfsvoering.  

Meer informatie over deze onderscheiding leest u op de INK-website.  

Gerelateerde informatie