Iris Sommer genomineerd voor Huibregtsen Prijs

Psychiater Iris Sommer is een van de zes genomineerden voor de Huibregtsenprijs 2022. Op de Avond van Wetenschap & Maatschappij, 10 oktober 2022 in de Pieterskerk te Leiden, maakt juryvoorzitter Marileen Dogterom (president KNAW) bekend wie de Huibregtsenprijs dit jaar wint.
Een afbeelding van Iris Sommer in een kantoor

Zeer lovend nominatierapport

De jury is in het nominatierapport zeer lovend over het onderzoek van Iris Sommer: 

'Iris Sommer is al jarenlang een fenomeen binnen de Nederlandse psychiatrie. Ze is een internationaal expert in de neuropsychiatrie, en werd onder meer bekend door haar onderzoek naar schizofrenie en haar werk bij de Stemmenpoli. Sommer is nog altijd actief als behandelaar en daarnaast verricht ze baanbrekend werk als onderzoeker. Zij richt zich daarbij onder meer op het wonderlijke feit dat het vrouwenbrein veel minder goed onderzocht is dan het mannenbrein. Dat gegeven leidt regelmatig tot foutieve diagnoses en dus tot een inadequate behandeling, met alle dramatische gevolgen van dien. 

Eén van Sommers belangrijkste bevindingen is dat vrouwelijke hormonen (zoals oestrogenen) een grote beschermende rol spelen bij psychotische stoornissen. Terwijl vaak voorgeschreven antipsychotica de aanmaak van oestrogenen juist blijken te onderdrukken. Dat dit voor vrouwelijke patiënten zeer schadelijk is, behoeft geen betoog. Sommer heeft met dit belangrijke inzicht nieuwe behandelrichtlijnen voor de zorg voor vrouwen met psychotische aandoeningen gecreëerd, en de behandelperspectieven van vrouwelijke patiënten aanzienlijk verbeterd. Dat is een prestatie van formaat. 

Sommer werd al jong lid van De Jonge Akademie, en de jury is onder de indruk van de hoge kwaliteit van haar werk. Niet alleen haar wetenschappelijke prestaties dwingen respect af, ook haar vermogen om haar bevindingen uit te leggen aan een breed publiek springt nadrukkelijk in het oog. Boeken als Het Vrouwenbrein, Haperende Hersenen en Stemmen Horen vonden hun weg naar vele duizenden lezers. In die zin is Sommer een boegbeeld van haar vakgebied en een waardig ambassadeur van de psychiatrie'.

Meer informatie over Iris Sommer: lees het artikel over haar benoeming tot Distinghuished Lorentz Fellow of over de subsidie van de hersenstichting die ze heeft gewonnen.

Huibregtsenprijs

De Huibregtsenprijs is in 2005 ingesteld door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij en is vernoemd naar de oprichter van de Avond van Wetenschap & Maatschappij, Mickey Huibregtsen, die eerder dit jaar is overleden. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijke kwaliteit en vernieuwing combineert met een bijzondere maatschappelijke meerwaarde of outreach.
 
De winnaar van de Huibregtsen Prijs ontvangt een sculptuur, ‘De Denker’, van beeldend kunstenaar Wil van der Laan, een geldbedrag van € 25.000, dat bestemd is voor onderzoeksactiviteiten, en een workshop, aangeboden door het Lorentz Center in Leiden. 

Meer informatie over de Huibregtsen Prijs is hier te vinden. 

Voor de Universiteit van Nederland verzorgde Iris Sommer een podcast onder de titel: 'Hebben mannen en vrouwen een ander brein?'