Voedingsbox en vitaminecapsule voor patiënten met chronische darmontstekingen

Het UMCG heeft in samenwerking met publiek-private partners een ontstekingsremmend dieet en een speciale vitaminecapsule ontwikkeld voor patiënten met chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn.

Deelnemende patiënten uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel krijgen tegen een vergoeding een voedingsbox thuisbezorgd door supermarktketen Jumbo. Onderzocht wordt wat het effect van deze voedingsbox en de vitamines is bij de patiënten.

Ontstekingsremmend dieet

Patiënten met chronische darmontstekingen hebben vaak last van pijn, diarree of misselijkheid, waardoor zij geneigd zijn minder te eten en drinken. Ze hebben juist extra en andere  voedingsstoffen nodig. Gezonde voeding helpt, maar een echt dieet bestaat ervooralsnog niet.

Reden voor het UMCG om in samenwerking met publiek-private* partijen speciaal voor deze patiënten een uitgebalanceerd ontstekingsremmend dieet en een speciale vitaminecapsule (die de vitamines gericht in de darm afgeeft) te ontwikkelen. Volgens onderzoeksdiëtist dr. Marjo Campmans-Kuijpers bestaat het dieet uit een volwaardige voeding met veel groente, fruit en noten. “Daarnaast zitten er zoveel mogelijk onbewerkte producten in en zo min mogelijk kant-en-klare producten.” Jumbo levert deze voedingsboxen tegen vergoeding bij de mensen thuis af.

GrAID

In Nederland hebben 90.000 mensen last van chronische darmontstekingen. Onze westerse leefstijl heeft gezorgd voor een toename van ziektes waarbij de eigen afweer en ontsteking je ziek maakt. Ongeveer de helft van de bevolking heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een aandoening met een ontstekingscomponent. Dat leidt vervolgens tot enorme kosten in de gezondheidszorg door toenemend medicijngebruik, hoger arbeidsverzuim en verminderde kwaliteit van leven.

Mensen met chronische ontstekingen willen graag weten wat zij wel of beter niet kunnen eten om ontstekingen te voorkomen. Er is nu nog onvoldoende bewijs welke voeding daarbij helpend is. Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten is het Groninger Anti-inflammatoir Dieet ontwikkeld. (GrAID) Hierin worden voedingsmiddelen die ontsteking lijken te remmen gestimuleerd en voedingsmiddel die ontstekingen lijken uit te lokken worden gemeden. Op dit moment wordt onderzocht of dat ook daadwerkelijk werkt.

Voedingsonderzoek

In dit onderzoek doen ruim 250 patiënten met de ziekte van Crohn en 250 gezonde huisgenoten mee. Deze worden via de MDL-afdelingen van ziekenhuizen aangemeld voor dit onderzoek. Naast het speciale GrAID-dieet hebben onderzoekers een speciale vitaminecapsule ontwikkeld, de ColoVit. Deze capsule geeft in het einde van de dikke en dunne darm vitamines af, wat een positief effect heeft op de samenstelling van de darmbacteriën. In de studie worden de deelnemers verdeeld over drie groepen, waarbij een groep het GrAID dieet krijgt, een groep de vitaminecapsule en een groep een placebo. Onderzocht wordt wat het effect van het GrAID-dieet en ColoVit is op de samenstelling van de darmflora en op het welbevinden. Het UMCG verwacht over twee jaar de eerste resultaten.

​​​​​​​*publiek private partijen die met het UMCG samenwerken zijn: de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen, DSM Nutritional Products Ltd., bereidingsapotheek A15, de Maag Darm en Leverstichting, Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), Dr. Falk Pharma Benelux B.V., Crohn & Colitis NL en Jumbo.