UMCG lanceert centraal kwaliteitsdashboard voor medische vervolgopleidingen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen neemt als eerste opleidingskliniek een centraal kwaliteitsdashboard in gebruik voor het ondersteunen van de continue verbetering van de medische vervolgopleidingen.

Foto: fictief beeld van het dashboard.

​​​​​Het dashboard biedt opleiders handvatten om ontwikkelpunten bij te houden en helpt de Centrale Opleidingscommissie (COC) haar verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit uit te oefenen. De innovatie is op 8 december j.l. onder grote belangstelling gepresenteerd op het MMV-congres Opleiden: brug naar de toekomst.

Opleidingen stimuleren van elkaar te leren

Met het kwaliteitsdashboard wil het UMCG de kwaliteitscyclus van de medische vervolgopleidingen in het ziekenhuis beter structureren. “Opleiders zien het belang van continue verbetering, maar het structureel bijhouden hiervan wordt op verschillende manieren gedaan en kan als belastend worden ervaren. Door elke opleiding een eigen dossier te geven in een centraal kwaliteitsdashboard, krijgt de opleiding de handvatten om de kwaliteitscyclus laagdrempelig bij te houden en de inzichten om actie te ondernemen wanneer nodig”, zegt Jaap Tulleken, COC-voorzitter in het UMCG. “Daarnaast biedt het voordelen voor de COC als geheel, omdat in één oogopslag te zien is wat positieve- en ontwikkelpunten zijn per opleiding. Opleidingen worden zo gestimuleerd om van elkaars best practices te leren.”

Het kwaliteitsdashboard hanteert een Plan, Do, Check, Act-cyclus en is inhoudelijk gebaseerd op het Kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten dat eerder dit jaar werd gepubliceerd. In het eigen kwaliteitsdossier kan elke opleiding meerdere personen betrekken om verantwoordelijkheden te verdelen of om een visitatiecommissie (tijdelijk) inzage te verlenen.

De omgeving is ook in te zetten in OOR-verband. Zo kan informatie tussen verschillende opleidingen in de regio gedeeld worden en kan het dossier worden ingezet voor het regionaal visiteren dat steeds meer wordt toegepast.

Het kwaliteitsdashboard is ontwikkeld in cocreatie met het bedrijf Reconcept, dat voor 14 landelijke vervolgopleidingen ook het digitale portfolio faciliteert. Ook andere ziekenhuizen kunnen sinds kort gebruikmaken van de omgeving. Het kwaliteitsdashboard is overigens te gebruiken door alle opleidingen en is niet afhankelijk van het opleidingsportfolio.

Meer informatie en een aantal demonstratievideo’s is te vinden op de website: https://www.reconcept.nl/products/kwaliteitscyclus-screencasts/.