UMCG en RUG nemen deel aan Europees project om ontwikkeling van vaccins te versnellen

Een multidisciplinair team van onderzoekers uit elf verschillende landen start met een project om de ontwikkeling van vaccins te versnellen. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG gaan onderzoeken of minilongen in een kweekbakje ingezet kunnen worden om te voorspellen welke vaccins goed werken tegen luchtweginfecties zoals griep.

Ontwikkeling vaccins: tijdrovend en duur

Door vaccinaties worden jaarlijks naar schatting 2,5 miljoen levens gered en miljoenen mensen beschermd tegen ziekte en handicaps. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het is om snel te kunnen inspringen op gevaarlijke ziekteverwekkers. Echter, de tijdlijnen voor onderzoek en ontwikkeling van klassieke vaccins zijn lang en kostbaar. Gemiddeld genomen duurt het meer dan tien jaar om een nieuw vaccin op de markt te brengen. De kosten bedragen dan meer dan 800 miljoen euro.

Interdisciplinair project

Een groot interdisciplinair project moet hier verandering in brengen. Door het ontwerpen en toepassen van geavanceerde nieuwe modellen van menselijke organen moet uiteindelijk een snellere ontwikkeling en productie van vaccins mogelijk zijn.

Minilongen in kweekbakje

De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG en de afdeling Moleculaire Farmacologie van het Groningen Research Institute of Pharmacy gaan gezamenlijk deelnemen aan het project. Samen gaan ze onderzoeken of minilongen in een kweekbakje ingezet kunnen worden om te voorspellen welke vaccins goed werken tegen luchtweginfecties zoals griep.

Over het project

Het project Inno4vac is een publiek-private samenwerking, gezamenlijk gefinancierd door de EU en vaccinfabrikanten, dat wordt gecoördineerd door het European Vaccine Initiative in Duitsland. In totaal zijn er 41 partners uit 11 verschillende Europese landen. Voor het project is in totaal 33 miljoen euro vrijgemaakt. Meer informatie is te vinden op de website van European Vaccine Initiative.