Corona-uitbraak op C2 onder controle

De afgelopen anderhalve week zijn er geen besmettingen meer bijgekomen op verpleegafdeling C2. ‘Nu de incubatietijd van alle betrokken medewerkers en patiënten is verstreken en er niet meer extra getest hoeft te worden, kunnen we vaststellen dat de uitbraak onder controle is’, zegt Alex Friedrich, afdelingshoofd van Medische Microbiologie & Infectiepreventie.

Medio februari bleken er meerdere medewerkers en patiënten op Thorax-verpleegafdeling C2 besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Het bleek om de besmettelijke Britse variant te gaan.

Omvang van de uitbraak

In totaal zijn 48 medewerkers en 34 patiënten besmet geraakt als gevolg van de uitbraak op verpleegafdeling C2. Hiervan vonden de besmettingen van 32 medewerkers en 25 patiënten plaats op afdeling C2 zelf, maar de uitbraak heeft ook geleid tot (kleine clusters van) besmettingen op andere afdelingen,  de IC, Longziekten en Nefrologie. Op deze afdelingen houden de collega’s van MMBI nauwlettend de vinger aan de pols en worden medewerkers en patiënten zo nodig extra getest.

​​​Drie patiënten overleden

Drie patiënten binnen deze uitbraak zijn overleden. Het betreft in alle gevallen patiënten die met verschillende aandoeningen kampten en/of een uitgebreide ziekte-voorgeschiedenis hadden, waardoor het moeilijk is om exact vast te stellen hoe het coronavirus het ziekteverloop bij deze patiënten beïnvloed heeft.

Bron van besmettingen niet gevonden

Ondanks uitgebreid onderzoek van Medische Microbiologie & Infectiepreventie is de bron van de besmettingen niet gevonden.  ‘We denken dat er meerdere superspreaders zijn geweest: mensen met een hoge virale load’, zegt Alex Friedrich. ‘Ondanks het feit dat alle maatregelen goed zijn nageleefd op de afdeling en ook op andere plekken in het ziekenhuis, heeft het virus daardoor toch de kans gekregen om zich in korte tijd onder meerdere medewerkers en patiënten te verspreiden.’

Veilig om naar het UMCG te komen

Is het veilig om naar het UMCG te komen? ‘Ja, zegt Alex Friedrich stellig. ‘Dat is het altijd geweest. Als UMCG zijn we ontzettend streng als het gaat om het naleven van de coronamaatregelen. We testen onze medewerkers veel en vaak - ook als ze geen klachten hebben - en hanteren een hoge standaard als het gaat om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. En toch kan het ook hier gebeuren dat iemand besmet raakt. Net als thuis, of ergens anders. Het virus laat zich simpelweg niet altijd tegenhouden. Dat betekent niet dat je een bezoek aan het UMCG of welk ziekenhuis dan ook moet afzeggen: kom naar ons toe als je zorg nodig hebt. In alle ziekenhuizen doen we er alles aan om de kans op besmetting tot een minimum te beperken.’

Maatregelen hebben erger voorkomen

Toen duidelijk werd dat er een uitbraak was in het UMCG, is alles op alles gezet om verdere besmettingen te voorkomen. ‘We hebben uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan’, zegt Friedrich. ‘Honderden collega’s zijn getest, sommige zelfs dagelijks. Hierdoor hadden we er goed zicht op of en hoe het virus ook op andere plekken in het ziekenhuis terecht is gekomen. Door vervolgens snel aanvullende maatregelen te nemen, hebben we meer besmettingen weten te voorkomen.’

Operatieprogramma Thoraxchirurgie weer opgestart

De uitbraak kwam hard aan bij het personeel op C2. ‘Er heerste in het begin vooral verslagenheid’, zegt afdelingsmanager Marieke Gosens. ‘We hadden net meer ruimte gekregen om weer meer te mogen opereren. Nu moesten we door de uitbraak opnieuw veel patiënten teleurstellen. Tegelijkertijd was er ook sterk het gevoel om er met elkaar voor te gaan en de schouders eronder te zetten om de urgente zorg door te kunnen laten gaan.’ Alle spoedoperaties in het UMCG konden daarom toch doorgaan. Met hulp van ziekenhuizen in de regio kon alle andere urgente operaties ook doorgang vinden. 

Alle planbare operaties moesten de afgelopen weken worden uitgesteld. Vanaf vorige week zijn deze weer opgestart. Uiteraard op basis van de personele bezetting, die de komende periode wat lager is dan normaal. ‘We missen natuurlijk een aantal collega’s die ziek thuis zitten. We wensen hen heel veel sterkte met hun herstel’, besluit Gosens.