Contracten met alle zorgverzekeraars voor 2022

Het UMCG heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor 2022 afgesloten. Deze week werden de laatste overeenkomsten afgerond.

Om welke verzekeringen gaat het?

Het UMCG heeft overeenkomsten met alle verzekeraars gesloten: Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, ASR, VGZ, CZ, DSW, Caresq, Zorg en Zekerheid, ONVZ en Eno.

​​​​​​Voor UMCG Centrum voor Revalidatie en het Universitair Centrum Psychiatrie geldt dit helaas nog niet. Voor UMCG Centrum voor Revalidatie is er nog geen overeenkomst met VGZ. Voor de psychiatrie geldt dat alle GGZ-instellingen in Nederland per 1 januari 2022 overgaan naar een nieuwe financieringsmodel (Zorgprestatiemodel). Dit betekent een grote verandering voor zowel de zorgaanbieder (UCP) als alle zorgverzekeraars. Om deze verandering goed vast te leggen in de contracten met zorgverzekeraars, vergen de onderhandelingen vanuit beide partijen meer tijd. Het UCP is met alle zorgverzekeraars nog volop in gesprek.

Wat betekent het als er geen akkoord zou zijn met een verzekeraar?

Indien er uiteindelijk geen akkoord met een bepaalde verzekeraar zou zijn, en je bent daar verzekerd, dan blijf je net als andere verzekerden welkom en kun je rekenen op de best denkbare zorg. Je ontvangt op dat moment echter zelf de rekening en kunt deze vervolgens ter declaratie indienen bij de verzekeraar. Het kan dan gebeuren dat deze niet volledig vergoed wordt: Verzekeraars kunnen een lagere vergoeding geven als iemand behandeld is bij een zorginstelling waarmee geen contract is afgesloten en de verzekeraar van mening is dat de kosten van die behandeling hoger zijn dan de in Nederland geldende redelijke marktprijzen.

Wij hopen echter voor alle zorg een contract 2022 te kunnen sluiten. Ook al wordt een contract in de loop van 2022 gesloten, dan zal dit ingaan met ingang van 1 januari 2022 en zal alle zorg in 2022 worden vergoed. Er wordt in dat geval geen rekening naar de verzekerde gestuurd. Er gaat ook geen rekening naar de verzekerde zolang UMCG en de zorgverzekeraar van die verzekerde in onderhandeling zijn over een contract.