Nieuwe leden Raad van Toezicht UMCG

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mevrouw drs. A.Ch. van Es benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG. Tevens zijn benoemd als lid van de Raad van Toezicht de heer prof. dr. B. Löwenberg, de heer drs. J.P.P. Bos RA en de heer ir. B.P. Voet.

Mevrouw Van Es was tot juni 2014 wethouder in Amsterdam. Daarvoor was zij onder meer Directeur Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lid van de Raad van Toezicht van het HagaZiekenhuis, voorzitter van Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) Nederland en lid van de Tweede Kamer. 

De heer Löwenberg is hoogleraar Hematologie in het Erasmus MC en voormalig wetenschappelijk directeur van de Daniel den Hoed kliniek en afdelingshoofd Hematologie aldaar. In Washington is hij recentelijk Editor in Chief geworden van Blood, het toptijdschrift op zijn vakgebied. Hij heeft wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring in een internationale context opgebouwd.

De heer Bos is sinds 2011 CFO van PostNL. Daarvoor bekleedde hij verschillende financiële functies bij PostNL.

De heer Voet heeft een technische achtergrond en heeft carrière gemaakt binnen Shell. Hij is thans general manager van Shell Pernis en beschikt over ruime kennis en ervaring op het gebied van veiligheid en operations.

Terugtreden

Vanwege het verstrijken van hun termijnen zijn de heer J.G.M. Alders per 1 januari 2015 en de heer prof. dr. L. Koopmans per 1 februari 2015 teruggetreden. Per 1 maart 2014 was mevrouw prof. dr. H.J. Völker-Dieben reeds teruggetreden.

Samenstelling Raad van Toezicht per 2015

De Raad van Toezicht van het UMCG is thans als volgt samengesteld:
mevrouw drs. A.Ch. van Es (voorzitter)
mevrouw mr. L. Lindner
de heer drs. J.P.P. Bos RA
de heer prof. dr. B. Löwenberg
de heer ir. B.P. Voet