Nieuw onderzoeksconsortium voor ontwikkeling proefdiervrije testen voor vaccins

Onlangs is een Europees onderzoeksconsortium - VAC2VAC - van start gegaan, gericht op het ontwikkelen en valideren van kwaliteitstesten voor zowel humane als veterinaire vaccins met niet-dierlijke methoden. UMCG-hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de afdeling Medische Microbiologie is met haar onderzoeksgroep betrokken bij het consortium.

Voor de meeste vaccins is het een wettelijk eis de kwaliteit van elke productie batch in dierexperimenten (in vivo) aan te tonen. Dit vergt een groot aantal proefdieren wat vanuit het streven naar minder gebruik van proefdieren onwenselijk is. Daarnaast is de evaluatie van vaccin batches in proefdieren ook duur en tijdrovend.

Het consortium gaat zich richten op het ontwikkelen en optimaliseren van fysisch-chemische,  immuno-chemische en celgebaseerde methoden voor het testen van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van vaccins.

“De rol van mijn onderzoeksgroep in dit project is het ontwikkelen van celcultuur-gebaseerde systemen, waarmee onderzocht kan worden of een vaccin batch in staat is cellen van het afweersysteem adequaat te activeren”, aldus Anke Huckriede.

VAC2VAC

Het VAC2VAC-project biedt een platform voor de ontwikkeling van alternatieve, innovatieve niet-diergebonden technieken voor het testen van vaccin batches voorafgaand aan vrijgave. Als zodanig houdt het project rekening met de veiligheid van vaccins en dierenwelzijn. Het publiek-private consortium omvat twintig partners, afkomstig uit de veterinaire en humane vaccin industrie, de academische wereld, translationele onderzoeksinstituten en allianties op het gebied van de vaccinologie. Hierbij wordt van begin af aan nauw samengewerkt met Official Medicines Control Laboratories en regelgevende instanties om latere implementatie van de nieuw ontwikkelde technieken te waarborgen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) programma.