Nieuw behandelbeleid bij verhoogde bloeddruk laat in zwangerschap

Door de bevalling in te leiden bij zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging in plaats van afwachtend beleid toe te passen, wordt de kans op complicaties bij de moeder verkleind. Ook neemt het aantal keizersneden af, terwijl de gezondheid van het kind hetzelfde is. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek in Nederland dat is uitgevoerd door Corine Koopmans van de afdeling Gynaecologie en Obstetrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De resultaten hebben nationaal en internationaal geleid tot aanpassing van de standaarden voor de behandeling van zwangere vrouwen met verhoogde bloeddruk na 37 weken zwangerschap. Op 12 januari 2011 promoveert zij op haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bij 6 tot 8% van de zwangere vrouwen is sprake van een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap. In Nederland is dit de belangrijkste oorzaak van moedersterfte. Vaak is het ziektebeeld mild, maar het kan ook leiden tot ernstige complicaties. In Nederland, maar ook wereldwijd, was er tot nu toe geen overeenstemming over het beste beleid bij een hoge bloeddruk aan het einde van de zwangerschap. Corine Koopmans van het UMCG heeft binnen het verloskundig onderzoeksconsortium van Nederlandse gynaecologen de effecten van het opwekken van de bevalling vergeleken met het gebruikelijke, afwachtende beleid.  

Het onderzoek wijst uit dat inleiden van de bevalling de kans op complicaties bij de moeder verkleint ten opzichte van afwachten. Bij de 756 vrouwen met verhoogde bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging die aan het onderzoek deelnamen daalde de kans op complicaties van 44% naar 31%. Ook nam het aantal keizersneden af van 19% tot 14% door de bevalling op te wekken. De gezondheid van het kind bij het opwekken van de bevalling is gelijk aan die bij het afwachtende beleid. Al met al is de inleiding van de bevalling gemiddeld 800 euro goedkoper ten opzichte van afwachtend beleid.

De resultaten van het onderzoek hebben nationaal en internationaal geleid tot nieuwe behandelrichtlijnen voor deze patiëntengroep. Het inleiden van de bevalling bij een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap of zwangerschapsvergiftiging wordt opgenomen in de Nederlandse richtlijn, en vormt nu de standaard binnen de internationaal gezaghebbende richtlijn van het Britse NICE-instituut. In Nederland heeft de landelijke samenwerking aan het onderzoek al geleid tot een stijging van het percentage inleidingen bij deze groep vrouwen van 58% naar 67%, en is het percentage vrouwen met een ernstige complicatie ten gevolge van een verhoogde bloeddruk afgenomen van 0.85% tot 0.19%.  

Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.

Curriculum Vitae

Corine Koopmans (Leeuwarden, 1979) studeerde geneeskunde aan de RUG. Zij heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd tijdens haar specialisatie bij de Afdeling Gynaecologie en Obstetrie van het UMCG. De titel van haar proefschrift is ‘Management of gestational hypertension and mild pre-eclampsia at term’. Na haar promotie vervolgt Koopmans haar specialisatie-opleiding.