Menzis en UMCG geven invulling aan afspraak voor vijf jaar

Menzis en UMCG hebben hun eerder gemaakte meerjarenafspraken over 2018 tot en met 2022 nader ingevuld. Samen voelen zij zich verantwoordelijk om het huidige zorgaanbod in het krimpende en vergrijzende Noord Nederland beschikbaar en betaalbaar te houden.

Met deze meerjarenafspraken werken Menzis en UMCG verder aan hun gezamenlijke ambitie: een kwalitatief hoogwaardig en doelmatig georganiseerd aanbod aan ziekenhuiszorg in Noord-Nederland. Uitgangspunt daarbij is dat patiënten zorg dichtbij krijgen waar dat kan en verder weg als dat nodig is. 

Samenwerking tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis is hierbij cruciaal. Om deze gezamenlijke ambitie te bereiken hebben Menzis en UMCG afspraken gemaakt waarbinnen UMCG focust op de complexe derdelijns zorg terwijl de basiszorg (verder) wordt uitgeplaatst naar OZG en andere ziekenhuizen.
Naast afspraken over het aantal behandelingen, de prijs en de plek waar die zorg geleverd wordt, zijn met zorgprofessionals en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties ook inhoudelijke afspraken gemaakt over specifieke vormen van zorg, bijvoorbeeld de zorg voor oncologie-, hart- en transplantatiepatiënten, maar ook over dure geneesmiddelen en beroertes.

Noord(-Oost) Nederland: geen gemiddelde regio

De zorg in de Noord-Nederland staat onder druk. De bevolking krimpt en vergrijst. Er komen steeds meer mensen met een chronische aandoening. De provincie Gro​ningen scoort laag op het gebied van welzijn, participatie, arbeid en wonen. De inwoners van Noord-Groningen hebben de hoogste zorgkosten van Nederland. En de vraag naar zorg in Noord-Nederland neemt alleen maar toe, onder andere door demografische ontwikkelingen, nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe geneesmiddelen en nieuwe behandelingen.

​Meerjarenovereenkomst

Een goed meerjarencontract van vijf jaar - een unieke lengte voor dit soort afspraken- geeft vertrouwen en biedt stabiliteit en continuïteit voor zowel Menzis als UMCG.