KWF-subsidie voor onderzoek UMCG naar nieuwe therapie eierstokkanker

Prof. dr. S. de Jong (Medische Oncologie) en prof. dr. A.G.J. van der Zee (Obstetrie & Gynaecologie), beiden werkzaam in het UMCG, hebben medio oktober een KWF-subsidie toegewezen gekregen van € 550.000,- om de rol van de 'insulin-like growth factor' (IGF) route bij eierstokkanker te onderzoeken.

Eierstokkanker is de meest voorkomende oorzaak van sterfte door gynaecologische tumoren in de Westerse wereld. Na een operatieve behandeling van deze vorm van kanker en/of chemotherapie, zal bij de meeste patiënten de tumor terugkomen, waarbij de tumor ongevoelig is geworden voor de standaard chemotherapie. Hierdoor bedraagt de 5-jaars overleving van patiënten met gevorderde stadia van de ziekte slechts 25%-30%. Een belangrijke strategie om de overleving van patiënten met eierstokkanker te verbeteren is daarom het ontwikkelen van nieuwe therapieën, waarmee het optreden van chemoresistentie kan worden voorkomen of kan worden opgeheven.

In het UMCG-onderzoeksproject ‘The IGF-axis: toward novel patient tailored therapy in ovarian cancer’ gaan de onderzoekers de rol van het groeistimulerende IGF systeem in eierstokkanker bepalen en daarbij zich vooral richten op de insuline receptor, wat een belangrijk doelwit voor (combinatie) therapie tegen het IGF systeem zou kunnen zijn. Daarnaast zullen verschillende strategieën om het IGF systeem te blokkeren gecombineerd worden met chemotherapie en/of celdood inducerende middelen, om daarmee de effectiviteit van antikankertherapieën te vergroten.