Kritiek op promotieonderzoek naar effect alternatieve therapieën in Psychiatrie

De Vereniging tegen Kwakzalverij (VtK) heeft stevige kritiek geuit op het proefschrift van Rogier Hoenders. In het promotieonderzoek van Hoenders staat centraal dat niet-reguliere (alternatieve) interventies in de psychiatrie empirisch en zonder vooringenomenheid moeten worden onderzocht.

De VtK, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG zijn allen voorvechters van gedegen wetenschappelijk onderzoek en evidence based medicine. Het UMCG baseert behandelingen altijd op wetenschappelijke inzichten en ondersteunt daarom onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen, ook alternatieve. Wetenschappelijk bewijs dat een alternatieve behandeling wel of niet effectief is, zou daarom ook door de VtK moeten worden toegejuicht. We streven immers allemaal hetzelfde na, patiënten de best mogelijke, bewezen effectieve behandeling geven.

Het proefschrift van Hoenders en de beoordeling ervan is geschied volgens de eisen die hieraan door de RuG worden gesteld.

Aanleiding

Van alle patiënten die behandeld worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg ondergaat 42 procent van hen daarnaast óók een of andere alternatieve behandeling. Deze alternatieve behandeling kan variëren van het slikken van voedingssupplementen of sporten onder begeleiding tot magnetisme en gebedsgenezing. De reguliere behandelaar kan de ogen voor dit feit sluiten, of de patiënt goed informeren, maar dan wel op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daar pleit Hoenders voor.

Resultaten

In zijn proefschrift heeft Hoenders de werkzaamheid van enkele veelgebruikte alternatieve geneeswijzen/-middelen bekeken. Hij heeft hiertoe onder meer een systematische literatuurstudie gedaan, waarbij alleen studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn geselecteerd. Hij komt tot de conclusie dat veel van de onderzochte middelen niet of onvoldoende bewezen effectief zijn. Zo is er inconsistent bewijs voor de effectiviteit van verschillende (voedings)supplementen zoals omega3-vetzuren en vitamine B en C als aanvulling op antipsychotica. Andere interventies leken wél voldoende positief effect te hebben zoals glycine, sarcosine en verschillende Chinese en Ayurvedische kruiden als aanvulling op antipsychotica. Een andere studie van Hoenders liet het nut zien van ontspanningsoefeningen bij een patiënt met angstklachten.

Wetenschappelijk gehalte

De artikelen waarop het proefschrift is gebaseerd zijn gepubliceerd in reguliere tijdschriften die geïndexeerd zijn in PubMed en Web of Science, en die zich in het hoogste of een-na-hoogste kwartiel van hun vakgebieden (psychiatrie, alternatieve geneeskunde, public health, gezondheidszorg onderzoek) bevinden qua impactfactor.

Promotoren en leescommissie

Het proefschrift is beoordeeld door internationaal erkende experts op het gebied van alternatieve geneeskunde, inwendige geneeskunde en psychiatrie. De status van deze wetenschappers is verheven boven elke twijfel en valt ondermeer te verifiëren door publicaties in internationale toptijdschriften zoals Science en American Journal of Public Health. Ook de corona (de kring van hoogleraren die de promovendus ondervragen tijdens de promotieplechtigheid) en de multidisciplinaire promotiecommissie zelf bestaat uit leden die elk gerespecteerd worden in hun vakgebied.


Dialoog

Vanuit het perspectief van openheid is de dialoog gezocht met de Vereniging tegen Kwakzalverij en is een lid van die vereniging zelfs de mogelijkheid geboden om deel te nemen in de corona tijdens de promotieplechtigheid. We betreuren dat de vereniging hier niet op is ingegaan.