Koninklijke onderscheiding voor UMCG-microbioloog John Degener

Professor dr. John Degener ontving op vrijdag 27 april een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Smallingerland, de heer G. Polderman. Degener is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding onder meer voor zijn buitengewone inzet voor een efficiënter antibioticagebruik, voor onderzoek naar Dengue-virusinfecties in Suriname en voor zijn rol bij de totstandkoming van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie.

Degener zet zich sterk in voor een efficiënter antibioticagebruik om de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica tegen te gaan. Hij stelt zich daarbij kritisch op in het belang van patiënten en waarschuwt voor het gevaar van buitensporig gebruik van antibiotica in onder meer de veeteelt. Ook adviseerde hij de Nederlandse regering met betrekking tot het antibioticabeleid. Mede door zijn inzet is Nederland op dit moment een van de weinige landen in Europa waar de verspreiding van de multi-resistente ziekteverwekker meticilline-resistente Staphylococcus aureus, effectief een halt is toegezegd. Dit is een bijzondere verdienste voor de volksgezondheid in het algemeen en de medische zorg en het welzijn van patiënten in het bijzonder.

Als secretaris van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Laboratoriumartsen (NVL) was Degener de stuwende kracht achter de omvorming van deze vereniging tot de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). 

In 2008 werd Degener onderscheiden met de prestigieuze Leadership Award door de Alliance for Prudent Use of Antibiotics (APUA). Hij ontving deze prijs als voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), die vele activiteiten ontwikkelde om de kwaliteit van het antibioticagebruik te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de beheersing van antibioticaresistentie.

Samen met collega professor Jan Wilschut zette Degener in 2009 een grootschalig surveillance- en onderzoeksproject op in Suriname op het gebied van Dengue-virusinfecties. Zijn contacten met de diverse samenwerkingspartners in Suriname zijn van onschatbare waarde gebleken voor de opzet van dit project.

Degener is sinds 1996 werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), onder meer als arts-microbioloog, hoogleraar Medische Microbiologie (in het bijzonder de bacteriologie), opleider van de opleiding tot arts-microbioloog en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie (tot 1 januari 2011). Onder zijn leiding maakte de afdeling een grote ontwikkeling door op het gebied van moleculair medisch-microbiologische diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek.