Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar sociale psychiatrie Hans Ormel

Prof. dr. Hans Ormel ontving op donderdag 23 januari een koninklijke onderscheiding uit handen van mevrouw Janny Vlietstra, burgemeester van Haren. Ormel is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving de onderscheiding onder meer vanwege zijn bijzondere verdiensten als toponderzoeker op het gebied van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen, in het bijzonder depressie.

De uitreiking vond plaats op het jaarlijkse symposium van het Universitair Centrum Psychiatrie dat geheel in het teken stond van het terugtreden van Ormel.

Het wetenschappelijk werk van Hans Ormel heeft in de afgelopen decennia in Nederland en daarbuiten grote invloed gehad op diverse onderzoeksgebieden, waaronder de klinische en gezondheidspsychologie, psychiatrie, gerontologie en medische sociologie. Zijn onderzoek heeft geleid tot tal van belangwekkende inzichten en diverse initiatieven om de eerstelijnszorg te verbeteren, onder andere door het belang te onderstrepen van een terughoudende, stapsgewijze aanpak van depressieve symptomen om onnodig agressieve interventies te voorkomen.

TRAILS

In 2001 richtte Ormel, samen met zijn Rotterdamse collega Frank Verhulst, het langlopende onderzoek TRAILS (TRacking Adolescents' Individual Lives Survey) op. Dit onderzoek volgt ruim 2500 Noord-Nederlandse jongeren in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en heeft tot belangrijke resultaten geleid voor preventieve en curatieve behandeling. Ook was hij als principal investigator betrokken bij de grote onderzoeksprojecten MIND-IT (Myocardial InfarctioN and Depression-Intervention Trial) en INSTEL (Interventie Studie Eerste Lijn).

Daarnaast heeft Ormel het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE) opgericht en uitgebouwd tot een bloeiende onderzoeksgroep. In zijn carrière is hij vaak een verbindende kracht geweest tussen verschillende onderzoeksgroepen en onderzoekers, zowel nationaal als internationaal.

Hans Ormel blijft actief als parttime hoogleraar psychiatrische epidemiologie en zal zich onder andere blijven inzetten voor TRAILS en het 'Zwaartekracht'-onderzoek 'Individual Development'.  

Curriculum Vitae

Hans Ormel (1946) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en promoveerde in 1980 op een proefschrift met de titel ‘Moeite met leven of een moeilijk leven’. Vanaf 1981 is hij direct of indirect werkzaam geweest voor het UMCG/RUG. Ormel werd in 1994 benoemd tot hoogleraar in Sociale Epidemiologie en is sinds 1996 houder van de leerstoel Sociale Psychiatrie, in het bijzonder Psychiatrische Epidemiologie. Hij was visiting professor aan de Universiteit van Washington en het Center for Health Studies in Seattle, het Institute of Psychiatry in Londen, en was fellow-in-residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in the Humanities en Social Sciences van de KNAW. Sinds 2007 is Ormel hoofd van het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE), onderdeel van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG.