Kinderen met kanker zijn het beste af in het UMCG

Ieder kind met kanker heeft recht op de beste zorg en voor kinderen uit Noord- en Oost-Nederland kan het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG die beste zorg leveren. Één nationaal centrum voor Kinderoncologie in Amsterdam is dus niet nodig en ook niet wenselijk. Er is in de zorg en ook in de kindergeneeskunde al veel ervaring met verschillende vormen van concentratie. Nu wordt deze discussie ook binnen de kinderoncologie gevoerd. In Nederland krijgen zo’n 500 kinderen per jaar kanker. Kinderkanker is dus relatief zeldzaam. Het is een logische gedachteomdie kinderen niet te verspreiden over de 100 ziekenhuizen in Nederland, maar om hoogwaardige kennis en kunde op te bouwen in een klein aantal ziekenhuizen. Dat is voor een groot deel al gebeurd door die zorg te concentreren in enkele kinderziekenhuizen van UMC’s (Universitair Medische Centra) zoals het UMCG.

Kinderoncologen, kinderartsen en andere zorgverleners proberen continu de kwaliteit van hun behandelingen te verbeteren. Daarbij wordt naar alle mogelijkheden gekeken. Natuurlijk is een betere prognose voor het kind veel belangrijker dan de afstand naar het ziekenhuis. Echter, er is geen enkel bewijs dat het vormen van één behandelcentrum in Nederland die overleving zal verbeteren.

Een kind met kanker wordt niet alleen behandeld door een kinderoncoloog, maar ook door chirurgen, orthopeden, pathologen, neurologen, neurochirurgen en plastisch chirurgen. Bovendien heeft de kinderoncoloog in een UMC collegakinderartsen met andere specialisaties, zoals intensive care-artsen, maag-, darm- en leverartsen en endocrinologen nodig voor de optimale behandeling van een kind met kanker. De zorg voor kinderen met kanker is dus ingebed in een geheel van ziekenhuisspecialismen en –voorzieningen. Dat geldt ook voor faciliteiten voor acute zorg en gespecialiseerde intensieve zorg (eerste
hulp en kinder-intensive care). Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderoncologie niet uit de rest van de kindergeneeskunde wordt ‘getild’ en in een apart ziekenhuis wordt gezet. Op grond van jarenlange ervaring zijn wij ervan overtuigd dat de brede en geïntegreerde expertise in UMC’s op het gebied
van het zieke kind nodig is om de huidige goede resultaten te kunnen blijven garanderen.We behandelen immers een kindmet kanker en niet alleen maar de kanker.

De behandeling van een kind met kanker duurt gemiddeld een à twee jaar. Zo’n behandeling gaat gepaardmet eindeloos veel ziekenhuisbezoeken
en vaakmet langdurige ziekenhuisopnames. Dat is zeer ingrijpend voor het kind, dat vaak en langdurig van huis is, maar ook voor de rest van het gezin. Waar mogelijk moet er naar gestreefd worden die beste behandeling zo dichtmogelijk bij huis te geven, in de nabijheid van de eigensociale omgeving van broertjes en
zusjes, familie en (school)vrienden. Hoe kunnen de beste zorg, geïntegreerde zorg en de minste (reis) belasting en ontwrichting van het gezin nu samengaan? Door te komen tot een landelijk Kinderoncologie netwerk, dat alle nieuwe patiënten gezamenlijk bespreekt en beoordeelt, en aarbinnen gezamenlijk het behandelplan wordt vastgesteld. De behandeling zelf kan plaatsvinden in het dichtstbijzijnde UMC . Bij uitzondering kan dit betekenen dat het kind voor onderdelen van de behandeling verder zal moeten reizen, zoals voor  beenmergtransplantaties die alleen in Leiden en Utrecht worden  uitgevoerd.

De Kinderoncologie in Groningen  loopt zowel in aanpak als in resultaten voorop in Nederland. Op basis van onze ervaring zeggen wij dan ook: kinderen met  kanker zullen ook in de toekomst in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG terecht kunnen voor de beste zorg. Patiënten en hun ouders kunnen daarop blijven rekenen.

Professor Henkjan Verkade en dr. Eveline de Bont zijn respectievelijk Hoofd en Hoofd Kinderoncologie van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

Bron: Dagblad van het Noorden, 6 januari 2011