Kansen voor Kinderen: een uniek project voor basisscholen in Noord-Nederland

Een uniek gezelschap van elf partners in Noord-Nederland wil samen met leerkrachten en kinderen in het basisonderwijs een vernieuwend, leuk en leerzaam programma rond het thema gezondheid & leefbaarheid ontwerpen. Kinderen gaan rekenen met calorieën, vogelkilometers tellen, animaties maken van groente en fruit, een groen en sportief schoolplein ontwerpen, bewegen tijdens en na de les en op expeditie naar een boerderij. Het aardbevingsgebied heeft de primeur voor het project Kansen voor Kinderen. De gezondheid en leefbaarheid van deze regio staan onder druk, maar de bevolking barst tegelijkertijd van vernieuwende ideeën en ambitie om daar iets aan te doen.

Enkele basisscholen in het aardbevingsgebied zijn inmiddels vol enthousiasme gestart met de pilot van Kansen voor Kinderen. In de pilot en in het  programma dat de partners van Kansen voor Kinderen de komende jaren met het onderwijs en andere lokale partijen willen maken staat het versterken van 21st century skills centraal. Dit zijn eigentijdse vaardigheden zoals zelfreflectie, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren, creativiteit en omgevingsbewustzijn. 

​21st century skills

De 21st century skills helpen kinderen om kritisch naar zichzelf te kijken, weloverwogen keuzes te maken en zich zelfverzekerder, gelukkiger en gezonder te voelen. Tijdens een van de activiteiten zijn leerlingen bijvoorbeeld zelf Hoofd Spelplein. Als hoofd hebben ze de verantwoordelijkheid over de invulling en uitvoering van een sportieve pauze. Zo werken ze aan vaardigheden zoals zelfredzaamheid, creativiteit en samenwerking. De pilotscholen in het aardbevingsgebied doen mee aan een mix van sportieve, groene en culturele activiteiten van de partners waarin volop aandacht is voor de skills. 

​Meten is weten

De scholen worden tijdens het project gevolgd en het wordt met leerkrachten en kinderen geëvalueerd. Leerkrachten en ouders worden ook benaderd om aan workshops en interviews mee te doen zodat hun vragen en ideeën over gezondheid en leefbaarheid helder worden.  Voor de scholen in het aardbevingsgebied die niet meedoen aan de pilot is een keuzemenu samengesteld. Uit dat menu kunnen ze een of meerdere activiteiten kiezen. In totaal hopen de partners zo’n 1.000 kinderen te bereiken met het project. 

De partners die Kansen voor Kinderen vormen zijn: het Instituut voor Natuureducatie, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting De Boer Op Noord, Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Donar, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Groningen Noord, Museum Landgoed Verhildersum, Brouwerij Bulthuis, Cultuurclick Groningen, de GGD en het UMCG. Zowel de pilot als het keuzemenu zijn mede mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma en worden kosteloos aangeboden aan scholen in het aardbevingsgebied. In juni 2016 worden de eerste resultaten van de pilot verwacht. 

Meer informatie?

De start van Kansen voor Kinderen werd gevierd op 7 maart jl. op basisschool OBS Hiliglo in  Holwierde. Van 14.00 uur tot 15.00 uur gingen kinderen, genodigden en pers aan de slag in het Skills Lab, waar hen een feestelijke mix van workshops wachtte, die bewegen, cultuur en natuur samenbrachten.

Met de ogen dicht en de oren gespitst ‘luisterden’ kinderen naar de natuur, in de klas werden animaties gemaakt van aardappels en er werd gesport met de mascottes van Donar en FC Groningen.