Jos Aartsen stopt in 4e kwartaal 2019 als UMCG-bestuursvoorzitter

De heer Jos Aartsen, voorzitter Raad van Bestuur, gaat het UMCG in het vierde kwartaal 2019 verlaten. De concrete datum zal mede worden vastgesteld op basis van de datum van zijn opvolging.

Jos Aartsen vervult de functie van voorzitter Raad van Bestuur UMCG sinds medio 2012. Daaraan voorafgaand was hij vanaf 1 mei 2008 lid van de Raad van Bestuur. Hij kwam in 1997 als directeur Beleid in dienst van het UMCG. 

Jos Aartsen heeft door zijn verbindende rol binnen het UMCG, door een goede samenwerking met bestuurders in de regio en met andere UMC’s in NFU-verband, zorgverzekeraars en met politiek Den Haag aan veel bestuurlijke dossiers een cruciale bijdrage geleverd. In al zijn bestuurlijke activiteiten staat het belang van patiënten, medewerkers en de kerntaken van het UMCG voorop. Daarbij schuwt Aartsen het niet om zich uit te spreken over zaken die hem na aan het hart liggen, zowel over het veranderende zorglandschap en de concurrentie in de zorg, als over bredere maatschappelijke thema’s als preventie, de aardbevingsproblematiek in Groningen en een rookvrije samenleving.

De Raad van Toezicht van het UMCG is hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij in al deze jaren, samen met zijn collega’s in de Raad van Bestuur, tot stand heeft gebracht voor het UMCG.

De Raad van Toezicht van het UMCG zal leiding geven aan het proces van werving en selectie van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur UMCG. ​