UMCG investeert miljoenen in energiebesparende maatregelen

Met een miljoeneninvestering in HR++-glas en slimme ledverlichting gaat het UMCG zijn gebouwen flink verduurzamen.

Foto: Bert Jan Oosting (rechts) met zijn collega's Stephan Hamm (links) en Henno Rozenberg die de subsidieaanvraag mede hebben geregeld.

In het UMCG is energiebesparing al jaren een speerpunt en willen we de warmte zo veel mogelijk binnenhouden. ‘De snel gestegen energieprijzen en onze eigen duurzaamheidsambities zorgen ervoor dat we zoeken naar manieren om versneld maatregelen te kunnen treffen’, zegt manager Technisch Beheer Bert Jan Oosting. En dat is gelukt: met een overheidssubsidie van 2,5 miljoen euro en een flinke eigen bijdrage investeert het UMCG in totaal ruim 8 miljoen euro in HR++-glas slimme ledverlichting.  

Warmte verdwijnt nu door de ramen

Om zijn gebouwen te verduurzamen en uiteindelijk een CO2-neutrale organisatie te worden, heeft het UMCG in kaart gebracht welke energiebesparende maatregelen nodig zijn. ‘Voor de opengestelde overheidssubsidie bleken grootschalige uitrol van HR++-glas en ledverlichting het meest geschikt’, vertelt Oosting. ‘Op veel plekken in het UMCG hebben we nog TL-verlichting die aan vervanging toe is en verliezen we veel warmte door minder goed isolerende ramen uit de tijd waarin ons centraal medisch complex gebouwd is.’ 

Gas, elektriciteit en CO2 besparen

Uiteindelijk bespaart het UMCG met deze investering ruim 140.000 m3 aardgas en meer dan 970 MWh elektriciteit per jaar. ‘Dit gaat jaarlijks honderdduizenden euro’s aan energiekosten schelen en we zetten een belangrijke volgende stap naar een CO2-neutraal UMCG’, zegt Oosting. ‘De besparingen op gas en elektriciteit staan gelijk aan 283.000 kg directe CO2-emissie en ruim 58.000 indirecte CO2-emissie.’

Dit jaar beginnen met vervangen

Als alles volgens planning verloopt start het UMCG in september met het vervangen van alle buitenbeglazing van het centraal medisch complex. De ledverlichting wordt toegepast op alle afdelingen die geen onderdeel zijn van de nieuwe en vernieuwde afdelingen die het UMCG momenteel aan het bouwen is: daar komt sowieso al ledverlichting. Ook komt er ledverlichting in de parkeergarage Zuid. Eind 2024 moet het klaar zijn.

Duurzame keuzes in het UMCG 

Duurzame keuzes in het UMCG 

In het UMCG houden we zo veel mogelijk rekening met de gevolgen van ons handelen op het milieu. Als grootste werkgever in het Noorden hebben we hierin een voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken vinden we daarom extra belangrijk. 

‘In ons beleid hebben we zes speerpunten’, vertelt duurzaamheidsmanager Charlotte Kumm. ‘Duurzame energie, duurzaam bouwen, schoon water, een circulaire bedrijfsvoering met zo min mogelijk afval, restmaterialen zoveel mogelijk hergebruiken en een gezonde leef- en werkomgeving met duurzame voeding en duurzame mobiliteit.’

‘We vinden het heel belangrijk om duurzame keuzes te maken en onze negatieve impact op het milieu zo veel mogelijk te verkleinen’, zegt Kumm. ‘Ook deze investering in HR++-glas en ledverlichting draagt  hier enorm aan bij: we zijn ontzettend blij met het binnenhalen van de subsidie.’

Meer over duurzaamheid in het UMCG lees je hier.