Inname van weinig magnesium vergroot de kans op hartziekte

Onderzoekers van het UMCG en TI Food and Nutrition stellen vast dat een lage inname van magnesium via de voeding een grotere kans geeft op het ontstaan van hartziekte. Zij deden hun bevindingen op basis van 24-uurs urine van de deelnemers uit de langlopende PREVEND-studie. De resultaten zijn gisteravond gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift American Journal of Clinical Nutrition.

Magnesium is een mineraal dat nodig is voor een goede spierfunctie en een normaal hartritme. Eerdere studies op basis van voedingsvragenlijsten en metingen in het bloed vonden tegenstrijdige resultaten over de samenhang tussen magnesium en hart- en vaatziekten. De hoeveelheid magnesium in 24-uurs urine is een directe maat voor de hoeveelheid magnesium die via de voeding in het lichaam is opgenomen, en is daarom nauwkeuriger dan voedingsvragenlijsten. In het PREVEND-onderzoek werd 24-uurs urine verzameld van ruim 7500 Groningers. Hun gezondheid werd meer dan 10 jaar gevolgd. Op basis hiervan tonen de onderzoekers aan dat magnesium een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van hartziekte, bijvoorbeeld een hartinfarct. 

Andere factoren

Het effect van de lage inname van magnesium op hartziekte vonden de onderzoekers bij mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen. Factoren als roken, (over)gewicht, alcoholconsumptie, suikerziekte en hoge bloeddruk speelden geen rol in het gezondheidseffect van magnesium. Ook vonden de onderzoekers geen effect van de inname van magnesium op de sterftekans. Zij concluderen daarom dat een lage inname van magnesium geen verband houdt met een algehele slechte gezondheid, maar wel een specifiek effect heeft op het ontstaan van hartziekte.

Drempeleffect

Alleen bij de 20% deelnemers met de laagste hoeveelheid magnesium in de urine was de kans op het krijgen van een hartziekte met 60% verhoogd. Bij de andere 80% was de kans op hartziekte even groot, ongeacht de hoeveelheid magnesium in de urine. De onderzoekers spreken daarom van een drempeleffect: krijgen mensen te weinig magnesium binnen met hun voeding dan is er een verhoogde kans, boven de drempelwaarde maakt de hoeveelheid magnesium niet uit voor het risico op hartziekte. In getallen uitgedrukt vonden de onderzoekers in de groep met een magnesiuminname onder de drempelwaarde een stijging van 58 naar 93 gevallen van hartziekte per 10.000 persoonsjaren.

Voedingsmiddelen

De onderzoekers verwachten dat ongeveer een vijfde deel van de bevolking baat kan hebben bij het verhogen van hun dagelijkse magnesiuminname. Deze bevinding sluit aan bij het meest recente onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) naar voedingsgewoontes van de Nederlandse bevolking. Tijdens de laatste studie, die liep van 2007-2010, stelde het RIVM vast dat 20-30% van de volwassenen minder magnesium via hun voeding binnenkrijgt dan gemiddeld wordt aanbevolen. Magnesium komt van nature voor in groene groenten, peulvruchten, fruit, noten, granen en zuivel, maar ook in drinkwater. Magnesiumrijke voedingsproducten komen voor in een gevarieerd voedingspatroon. 

Het onderzoek werd gefinancierd door TI Food and Nutrition in Wageningen en de Nierstichting Nederland. 

Link naar publicatie:
https://academic.oup.com/ajcn/article/97/6/1299/4576853