Hoge onderscheiding voor bijdrage aan geneesmiddelenonderzoek

​Dick de Zeeuw, hoogleraar klinische farmacologie in het UMCG, krijgt vandaag tijdens zijn afscheidssymposium een Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Ton Schroor van de gemeente Groningen. De hoge onderscheiding, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, krijgt hij voor het geneesmiddelenonderzoek waaraan De Zeeuw zijn werkende leven gewijd heeft. Daarin leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van vernieuwende diagnostiek om efficiënt gebruik van geneesmiddelen te bevorderen en toekomstige schade aan vitale organen als gevolg van nierziekten en diabetes te voorkomen.

De Zeeuw werkte mee aan grote onderzoeken naar de behandeling van diabetespatiënten met nierschade. Hij onderzocht waarom de ene diabetespatiënt wél goed, en de andere niet goed reageert op bepaalde geneesmiddelen. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Parameter-Response-Efficacy score, kortweg PRE-score. Hiermee kan worden getest hoe goed de beschermende werking van de behandeling is op hart, vaten en nieren van de patiënt. Na drie maanden gebruik van een geneesmiddel kan met de PRE-score voorspeld worden wat er over vier jaar met de orgaanfunctie zal gebeuren. Deze ontwikkeling is niet alleen een echte wetenschappelijke doorbraak, maar ook maatschappelijk gezien van groot belang. Hiermee kunnen de behandeling en behandelrisico’s bij diabetes veel beter ingeschat worden en daarmee kan het welzijn van patiënten enorm bevorderd worden. 

Deze nieuwe aanpak betekent niet alleen een verandering van de individuele behandeling van een patiënt, maar ook een verandering van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en hun registratie. Met technieken als de PRE-score kunnen veel betere geneesmiddelen worden ontwikkeld, gericht op de bescherming van organen in plaats van alleen op de risicofactoren.

Loopb​aan

De Zeeuw heeft jarenlang gewerkt als afdelingshoofd Klinische Farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Na de fusie met de afdeling Klinische Farmacie en Apotheek UMCG werd hij als hoofd van de ‘sectie onderzoek’  en lid van het dagelijks bestuur van de nieuwe afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie van het UMCG. In 2012 werd hij aangesteld als directeur van het onderzoeksinstituut GUIDE, terwijl hij als hoogleraar verbonden bleef aan de Klinische Farmacie en Farmacologie. 

De Zeeuw heeft zich sterk gemaakt om het klinisch farmacologisch onderzoek in Nederland te stimuleren. Dit heeft hij gedaan door binnen de vereniging  van Klinische Farmacologie en Biofarmacie een pleitbezorger te zijn voor samenwerking, voor sterke banden met de basale farmacologie en voor het op de kaart zetten van klinisch farmacologisch onderzoek en daarnaast ook de opleiding tot klinisch farmacoloog.

In zijn wetenschappelijke werk op het gebied van diabetes en nierziekten werkte hij samen met vele internationale toonaangevende onderzoekers en zijn onderzoek heeft geleid tot een aantal succesvolle Europese onderzoeksconsortia. Zijn toewijding aan de maatschappelijke toepassing van zijn werk is ook duidelijk uit zijn lidmaatschap van vele internationale stuurgroepen die betrokken zijn bij nieuwe geneesmiddelenstudies. ​

UMCG-Kikker

Tijdens het afscheidssymposium reikte de Raad van Bestuur van het UMCG hem de UMCG-kikker uit. Deze exclusieve onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die door hun bijzondere persoonlijke inzet een grote bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van de doelen van het UMCG op het terrein van de academische geneeskunde, onderwijs of wetenschap