Hervisitatie IGZ in 25 ziekenhuizen

In verschillende media is te lezen dat ziekenhuizen nog niet genoeg doen om zorginfecties te voorkomen. De IGZ voerde een hervisitatie uit bij 25 ziekenhuizen over infectiepreventie.

Op 18 februari j.l. werd ook het UMCG opnieuw bezocht door de IGZ in het kader van infectiepreventie. Deze hervisitatie vond plaats, omdat bij een eerder bezoek in 2015 verschillende tekortkomingen waren geconstateerd. De IGZ concludeerde dat de zorg in het UMCG voor de onderwerpen handschoenengebruik bij schoonmaakpersoneel, isolatiekamers en de BRMO/MRSA risico-inventarisatie bij herhaling nog onvoldoende is. Diverse maatregelen en acties zijn ondernomen om de tekortkomingen op te heffen.

Berichtgeving hormoonverstorende stoffen

Infectiepreventie is ook het onderwerp van publicaties in Medisch Contact en de Volkskrant over de mogelijk hormoonverstorende effecten van o. a. Biphenol A en weekmakers (zoals DEHP) in plastic producten.Het zou daarbij onder andere ook gaan om infusiesystemen en ander pvc materialen die gebruikt worden in de zorg.
Het RIVM heeft onderzoek gedaan. Vooruitlopend op een nieuwe Europese richtlijn en eventuele aanwijzingen van de IGZ wordt in het UMCG een inventarisatie gedaan van mogelijke risicodragers. Voor infusiesystemen geldt overigens dat alle systemen in het UMCG via Medische middelen /Inkoop sinds een paar jaar DEHP-vrij worden ingekocht.