Grote EU-subsidie voor training jonge Healthy Ageing-onderzoekers

Een consortium, bestaande uit acht Europese verouderingsinstituten - waaronder het Groningse European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) - en vier bedrijven, heeft een prestigieuze Marie Curie grant van €3,9 miljoen gekregen voor het trainen van jonge wetenschappers op het gebied van verouderingsonderzoek. Coördinatie van het zogenoemde Initial Training Network-programma is in handen van Gerald de Haan, stamcelbioloog van het UMCG en wetenschappelijk directeur van ERIBA.

Met de subsidie kunnen in totaal elf jonge wetenschappers (aankomende promovendi of pas gepromoveerde junior-onderzoekers) en vier ervaren wetenschappers worden aangetrokken om een trainingsprogramma te volgen op het gebied van verouderingsonderzoek in Europa. Deze onderzoekers zullen, vanuit hun specifieke aandachtsgebied, in de laboratoria van de verschillende betrokken Europese verouderingsinstituten werken aan één gemeenschappelijk onderzoeksthema. Hierin staat de vraag centraal ‘hoe blijft het genoom van cellen intact gedurende het verouderingsproces?’.

“De toekenning van deze grant bevestigt niet alleen het belang van onderzoek naar veroudering, maar maakt het ook mogelijk om de volgende generatie wetenschappers op het gebied van veroudering op te leiden. Dat is nodig, omdat we nog te weinig weten van de verschillende biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan veroudering. Dit vraagt om een multidisciplinaire onderzoeksaanpak en met deze publiek-private samenwerking, waarbij teams van onderzoekers met verschillende expertise vanuit de wetenschap en industrie nauw gaan samenwerken, kunnen we hierin voorzien. En natuurlijk is het voor ERIBA ook een unieke kans om samen te werken met de meest vooraanstaande verouderingsinstituten in Europa”, aldus Gerald de Haan.

Naast ERIBA bestaat het consortium uit: Erasmus MC, LUMC, Universiteit van Ulm, Universiteit van Kopenhagen, Instituut voor Moleculaire Biologie en Biotechnologie Heraklion, Universiteit van Keulen, Universiteit van Newcastle, Miltenyi Biotec GmbH, DSM Ltd., Repeat Diagnostics Inc. en Stem Cell Technologies Sarl.

UMCG en Healthy Ageing

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, waarbij de focus ligt op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico's en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Maar over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Die kennis vergaart het UMCG onder andere met het longitudinale bevolkingsonderzoek LifeLines en het researchinstituut ERIBA waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen. Daarbij werkt het UMCG samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen, overheden en bedrijfsleven in het Healthy Ageing Network Northern Nederlands (HANNN) om van Noord-Nederland een Europese topregio te maken op het gebied van gezond ouder worden.