Nationaal Groeifonds investeert in UMCG-studies om ontwikkeling kankermedicijnen te versnellen

Twee UMCG-studies doen mee in het Oncode-PACT onderzoeksprogramma dat financiële steun krijgt van Het Nationaal Groeifonds. Dit fonds investeert in totaal 325 miljoen euro in het plan van Oncode-PACT om het preklinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen.

Oncode-PACT heeft de ambitie om waardevolle kankermedicijnen sneller en tegen lagere kosten te ontwikkelen en eerder bij patiënten te krijgen. Het UMCG onderschrijft de rol van nieuwe therapeutische oplossingen in de strijd tegen kanker. De manier van werken binnen Oncode-PACT zorgt ervoor dat patiënten zo vroeg mogelijk en beter geholpen kunnen worden. Dankzij deze nieuwe manier van geneesmiddelenontwikkeling, is het in de toekomst in een veel eerder stadium van iemands ziekteproces mogelijk om een behandeling op maat te bieden en daarmee het verschil te maken.

Het initiatief van Oncode-PACT bouwt voort op tal van sterke punten van Nederland: de wetenschappelijke excellentie, bestaande infrastructuren, succesvolle geneesmiddelenontwikkeling, sterke samenwerking en organisatie in de Nederlandse oncologie, innovatieve technologieën, een uitstekend gezondheidszorgsysteem en de strategische positie als toegangspoort tot Europa.

Rol UMCG

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP’s) zijn een aparte groep geneesmiddelen voor somatische celtherapie, gentherapie en weefselmanipulatie. Het UMCG is betrokken bij Oncode-PACT als partner en gebruiker van de infrastructuur voor de (pre)klinische ontwikkeling van verschillende type innovatieve kankergeneesmiddelen. Het UMCG doet mee aan het onderzoeksprogramma van Oncode-PACT door met kunstmatige intelligentie (AI) het productieproces van ATMP te analyseren. Doel hiervan is om de data van ons ATMP programma te analyseren, om daarmee te komen tot een optimale en efficiënte manier om ATMP’s te maken.

Twee UMCG-studies

De afdeling hematogie (Gerwin Huls, Tom van Meerten en Edwin Bremer) en Klinisch Farmacie en Farmacologie (Jos Kosterink, Bahez Gareb en Coba van Zanten) voeren het onderzoek “Cel- en Gentherapie” uit. Dit onderzoek krijgt €3,37 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds. In dit project zullen zij specifiek de productie van CAR T-cellen optimaliseren en het naar de patiënt toebrengen.

CAR T-celtherapie is een voorbeeld van een ATMP. Hierbij worden de witte bloedcellen van de patiënt genetisch gemodificeerd, zodat ze opnieuw “bewapend” worden om de kankercel te herkennen en vervolgens te vernietigen. De afdeling hematologie gaat deze CAR T-cellen produceren in het UMCG zelf voor patiënten met agressieve lymfklierkanker. In Nederland heeft het UMCG een voortrekkersrol in de eigen productie van CAR T-cellen en behandeling van patiënten.

Lude Franke van de afdeling genetica trekt met enkele onderzoeksgroepen samen op in het onderzoek “Artificial Intelligence / Machine Learning”; dit onderzoek krijgt €1 miljoen toegekend. Lude Franke gebruikt functional genomics datasets en machine learning technieken voor het bijdragen aan het identificeren van nieuwe drug targets.

Meer informatie over Oncode-PACT is te vinden op: oncode.nl/Oncode-PACT