Goede score UMCG bij vergelijkend patiëntervaringenonderzoek UMC’s Nederland

​In totaal zijn ruim 100.000 patiënten gevraagd naar hun ervaringen tijdens hun bezoek aan de polikliniek of (dag)opname van een van de acht Universitaire Medische Centra. Via digitale vragenlijsten voor de benchmark CQ-index ziekenhuis kreeg het UMCG evenals de andere UMC’s een hoge waardering voor de poliklinische zorg, de afdeling en het ziekenhuis in het algemeen.

15.000 Patiënten van het UMCG werden benaderd om hun ervaringen te delen. Hen werd onder andere gevraagd een totaalcijfer te geven voor de afdeling, de polikliniek of voor een (dag)opname. Voor ieder onderdeel werd het cijfer 8,3 als waardering gegeven. Daarnaast werden er vragen gesteld over onderwerpen zoals ontvangst, bejegening, communicatie door medewerkers, communicatie en informatie over medicatie, wachttijd op de polikliniek, huisvesting en pijnbeleid. Op de vraag of de patiënt het UMCG zou aanbevelen bij familie en vrienden kreeg het UMCG het hoogste percentage, namelijk 70%. Ook op de bereikbaarheid scoorde het UMCG hoog. Nieuw in de CQ-index ziekenhuis 2015 was de deelname van de Centrale Spoedopvang (CSO) en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM). Zij hebben deelgenomen met een aparte vragenlijst die gericht is op de door hen verrichte zorg.

Verder verbeteren


De CQ-Index ziekenhuis is niet de enige manier waarop het UMCG informatie krijgt over hoe de zorg wordt ervaren. Ook via de klachtenregistratie, spiegelgesprekken, enquêtes en ontslaggesprekken, www.KiesBeter.nl en via social media wordt informatie verkregen en geven patiënten en hun naasten een mening over het UMCG. Uitdaging is deze informatie en ook de resultaten uit het CQ-index onderzoek te gebruiken om de dienstverlening en de zorg verder te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw medewerking


Omdat patiënten anoniem meededen aan dit onderzoek, is het niet mogelijk om hen daar persoonlijk voor te bedanken. Via dit bericht willen we alle respondenten laten weten dat we hun medewerking bijzonder op prijs stellen. Omdat zij hun ervaringen met ons hebben willen delen, weten we nu beter op welke terreinen we op de goede weg zijn en waar het nog beter kan.