Go van Dam richt American Society of Image-Guided Surgery (ASIGS) op

Professor Go van Dam (Chirurgie) richt samen met zijn collega Eben Rosenthal van de University of Alabama (UAB) de American Society of Image-Guided Surgery (ASIGS) op. De ASIGS wordt opgericht om beeldgeleide-chirurgie en in het bijzonder optische beeldvorming verder te ontwikkelen en te implementeren. Het doel is om tot aanbevelingen te komen die leiden tot succesvolle klinische toepassing.

ASIGS wil dit realiseren door objectieve, algemeen geaccepteerde richtlijnen op te stellen. Verder wil het van nieuwe technieken en behandelingen beter en sneller de toegevoegde waarde, kritische evaluatierisico's, kosten en goedkeuring vaststellen, voordat deze bredere toepassing krijgen in de algemene praktijk. De ASIGS biedt hiertoe o.a. een klinisch evaluatieforum. De Society biedt houvast aan regelgevende instituten als de FDA in USA en EMA in Europa en interne beoordelaars als METC’s, hoe (optische) image-guided chirurgie studies en potentiële vergoedingen in de klinische praktijk moeten worden beoordeeld.

Het is niet toevallig dat juist deze 2 partijen ASIGS oprichten. Het UMCG heeft wereldwijd de meeste ervaring met klinische implementatie van nieuwe fluorescente speurstoffen in kanker. University of Alabama heeft aan de basis hebben gestaan van toxiciteitstudies om speurstoffen (tracers) in hogere doseringen bij patiënten op een gecontroleerde manier te kunnen geven.

ASIGS wordt op vrijdag 6 februari officieel opgericht in Miami (USA).