Gezamenlijke actie nodig voor terugdringen zelfdoding

Beleidsmakers, financiers, onderzoekers en clinici moeten nu gezamenlijk in actie komen om de hoge zelfdodingscijfers aan te pakken. Dit betogen hoogleraren André Aleman (UMCG) en Damiaan Denys (AMC) in een commentaarstuk dat zij vandaag in het vooraanstaande wetenschappelijk magazine Nature publiceren. Zij doen deze oproep omdat er ondanks de enorme impact die suïcide op de samenleving heeft, in wetenschappelijk opzicht maar weinig vooruitgang is geboekt wat betreft inzicht in en behandeling van suïcidaal gedrag.

Elk jaar plegen wereldwijd bijna een miljoen mensen suïcide; dat is meer dan het totale aantal mensen dat overlijdt als gevolg van moord en oorlog samen. Nog eens tien tot twintig miljoen mensen doen een poging tot suïcide. Suïcide is een van de drie belangrijkste doodsoorzaken in de economisch meest productieve leeftijdsgroep van 15 tot 44 jaar. De cijfers van zelfdoding zijn sinds de ineenstorting van het bankenstelsel in 2008 en de daarop volgende economische crisis verder gestegen. In Nederland is het aantal zelfdodingen met ongeveer 30% gestegen tussen 2008 en 2012. 

Aleman en Denys geven in Nature aan dat er ondanks deze grote maatschappelijke impact, veel te weinig aandacht en geld besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek naar suïcide. De auteurs vinden dat er op korte termijn vier stappen genomen moeten worden: erkenning dat suïcidaliteit een op zichzelf staande aandoening is, onderzoek naar de mechanismen van suïcidaliteit, het vrijmaken van middelen voor onderzoek naar suïcidaliteit, en empirisch onderbouwde preventieprogramma’s. 

De conclusie van Aleman en Denys is dan ook dat er duidelijk een gezamenlijke inspanning van volksgezondheidsinstanties, clinici en wetenschappers nodig is om het aantal gevallen van zelfdoding de komende jaren te verlagen.