Geneeskunde in Groningen goed en vooruitstrevend

Zowel de bachelor- als de masteropleiding Geneeskunde in Groningen behoren tot de beste van het land. Samen met de geneeskundeopleidingen in Maastricht en aan de Vrije Universiteit kreeg Groningen het oordeel ‘goed’ tijdens de nieuwste visitatieronde van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in 2017-2018. De NVAO oordeelde dat alle acht Nederlandse geneeskundeopleidingen voldoen aan de voorwaarden. De organisatie heeft daarom accreditatie verleend tot november 2024.;

Een commissie van vooral medici onder leiding van oud-reumatoloog en voormalig voorzitter van het LUMC, Ferry Breedveld, beoordeelde de opleidingen onder meer op de door de opleidingen geschreven ‘kritische reflectie’ en een selectie van eindwerken. Tijdens het bezoek sprak deze commissie met studenten, docenten en begeleiders, inhoudelijk en formeel verantwoordelijken, alumni en leden van de opleidings- en examencommissie.;

Deze keer heeft men ook gekeken naar hoe UMC’s van elkaar kunnen leren en wat de volgende stap is in het opleiden van de arts van de toekomst. De commissie prijst daarin RUG/UMCG vanwege de voortgang die gemaakt wordt;

In de rapporten geeft de NVAO-commissie een oordeel over eindkwalificaties, leeromgeving en toetsing. De RUG/UMCG springt eruit met ‘excellente’ leerdoelen voor de Groningse dokter in de eenentwintigste eeuw. Marian Joëls, lid van de Raad van Bestuur UMCG: “De commissie was erg te spreken over ons toekomstgerichte profiel van een nieuw type arts die volop kan inspelen op, en bijdragen aan, de snel veranderende zorg. We krijgen hier inmiddels internationale erkenning voor. De beoordelaars vonden het maatschappelijk relevant en bovendien goed wetenschappelijk onderbouwd. Daar ben ik erg blij mee want we hebben hier met elkaar hard aan gewerkt.”

Meer weten over de studie Geneeskunde in Groningen? Bezoek de pagina’s over de bacheloropleiding en masteropleiding​.