Film over integriteit vast onderdeel van opleiding Geneeskunde-studenten en -onderzoekers

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 maakt de film ‘The integrity factor’ vast onderdeel uit van het curriculum van bachelor- en masterstudenten Geneeskunde in Groningen en de opleiding van de promovendi in het UMCG. De interactieve film biedt training in het herkennen van valkuilen en dilemma’s op het gebied van wetenschappelijke integriteit. In herkenbare situaties van alledag worden onderzoekers concrete vragen gesteld en moeten zij keuzes maken.

In de film staat het leven van Tess centraal, een beginnend PhD-student. Zij is vier maanden bezig met haar onderzoek, maar heeft nog geen resultaten. Nu ze weer een aantal proeven in het lab gaat doen, blijkt dat het daarvoor benodigde procotol mist. Tess vraagt haar supervisor om hulp. Die heeft weinig tijd en vertelt haar waar ze eventueel kan zoeken. Ze vindt het betreffende procotol niet, maar wel een vergelijkbaar protocol. Wat te doen?

Integrity Factor’ is een interactieve film die elke onderzoeker uitdaagt zichzelf vragen te stellen, beslissingen te nemen en de gevolgen ervan onder ogen te zien. De film is modulair opgebouwd en heeft diverse beslismomenten, de kijker mag zelf een keuze maken. De film gaat verder afhankelijk van de keuze die een kijker heeft gemaakt. Ook kan de kijker extra informatie oproepen over verschillende onderwerpen die in de film de revue passeren.

Wetenschappelijke integriteit is een vast thema in al het onderwijs in het UMCG en deze film is vanaf nu onderdeel van dit curriculum. Ook PhD’s krijgen een brede opleiding waar integriteit een van de aandachtsgebieden is.

De film is gebaseerd op de Amerikaanse film ‘The Lab’. Daar waar deze film wetenschappelijk wangedrag in een Amerikaans laboratorium als uitgangspunt heeft, richt ‘The integrity factor’ zich specifiek op dagelijkse praktijk van een jonge onderzoeker in West-Europa. De film is gemaakt door het UMCG, Martini Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.