Extra financiering voor andere organisatie Parkinsonzorg

​Punt voor Parkinson Groningen krijgt de komende drie jaar extra financiering van onder meer Menzis om de zorg voor patiënten met Parkinson anders te gaan organiseren.

Deze nieuwe prestatiefinanciering is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit, hetgeen een steun in de rug is om dit model ook verder over Nederland uit te rollen.

Punt voor Parkinson is opgericht vanwege de verwachte stijging van het totale aantal mensen met de ziekte van Parkinson in Nederland van 50.000 nu, naar 75.000 in 2025. Daarnaast zijn maar liefst 19 zorgdisciplines betrokken bij de zorg voor parkinsonpatiënten en dat verdient betere coördinatie en afstemming. Volgens de initiatiefnemers van Punt voor Parkinson Groningen, de neurologen prof. Teus van Laar (UMCG) en dr. Wijnand Rutgers (Martini Ziekenhuis), kan Punt voor Parkinson zorgen voor regie in de parkinsonzorg. ‘Met meer regie voorkomen we dat de kwaliteit van de zorg achteruit gaat en voorkomen we dat de kosten stijgen’. Punt voor Parkinson Groningen vormt de start voor meerdere locaties van Punt voor Parkinson in Nederland.

Transmuraal Zorgdossier Parkinson voor iedere patiënt

Kern van de nieuwe vorm van Parkinsonzorg is dat er voor iedere patiënt een Transmuraal Zorgdossier Parkinson komt, dat vanuit Punt voor Parkinson gecoördineerd wordt. Daarbij is het centrale adagium: dichtbij en eenvoudig als het kan en verder weg en complex als het moet. Het streven is om de eerstelijnszorg meer in te zetten dan nu het geval is. Hiervoor wordt een transmuraal Parkinsonteam opgezet. Hierin zitten naast een neuroloog, een Parkinsonverpleegkundige en een huisarts, ook een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een apotheker. De apotheker richt zich vooral op een eenduidig voorschrijfbeleid, adequate informatieverstrekking over de voorgeschreven medicatie en het bewaken van therapietrouw en bijwerkingen. Dit team gaat kennis en protocollen delen met alle betrokken medewerkers in de eerstelijn en is permanent voor hen beschikbaar. Het uiteindelijke d​oel is dat patiënten beter functioneren, langer thuis kunnen blijven wonen en minder vaak in ziekenhuis of verpleeghuis moeten worden opgenomen. En dat zonder stijging van kosten. De nieuwe aanpak is gestart op 1 januari 2018 voor een periode van drie jaar.

In samenwerking met Menzis

Deze nieuwe vorm van Parkinsonzorg is in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar Menzis ontwikkeld. Menzis ondersteunt deze aanpak, omdat de patiënt hiermee kwalitatief betere zorg ontvangt en langer thuis kan blijven wonen. Binnen de keten is bekend welke zorg ingezet moet worden, op welk moment en welke schakel verantwoordelijk is voor welk deel van de noodzakelijke zorg. Door kennisoverdracht aan de eerstelijn wordt de hele keten steeds sterker wat uiteindelijk ook tot kostenbesparing zal leiden. De kwaliteit van leven wordt verbeterd en past daarmee binnen de visie van Menzis.

Punt voor Parkinson Groningen

Punt voor Parkinson Groningen is het eerste specialistische kenniscentrum van Nederland dat op deze wijze gaat werken. Het bundelt de kennis en jarenlange ervaring met zorg voor parkinsonpatiënten van het Martini Ziekenhuis, UMCG en Zorggroep Groningen. Bij Punt voor Parkinson Groningen zijn ongeveer 1.500 patiënten met de diagnose Parkinson onder behandeling. Punt voor Parkinson bestaat uit een polikliniek, een klinische afdeling, het transmurale Parkinsonteam en is tevens de spil in al het wetenschappelijk onderzoek dat in de Noordelijke provincies wordt gedaan op dit terrein.