Erepenning Stad voor scheidend UMCG-bestuurder Henk Snapper

Bij zijn afscheid als vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft Henk Snapper de Erepenning van de gemeente Groningen ontvangen. Ook kreeg hij de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning vanwege zijn grote verdiensten voor het UMCG.

Henk Snapper is sinds 2004 werkzaam geweest in het UMCG, de laatste tien jaar als lid en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Vanaf 1 januari 2023 treedt hij toe tot de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC. 

Erepenning gemeente Groningen 

Henk Snapper mocht bij zijn afscheid op dinsdag 13 december uit handen van burgemeester Koen Schuiling de Erepenning van de gemeente Groningen ontvangen vanwege zijn verdiensten als UMCG-bestuurder voor de Groninger samenleving. Schuiling sprak over Snapper als een moderne cfo en geweten van de organisatie; een man die ook oog heeft voor de publieke zaak en de ethische dimensies die bij zijn werk komen kijken. 

Protonentherapiecentrum en OZG 

Met financiën, bedrijfsvoering en innovatie in portefeuille was Henk Snapper verantwoordelijk voor tal van grote ontwikkelingen. Meest in het oog springend is de totstandkoming van het Protonentherapiecentrum Groningen, het eerste protonentherapiecentrum van Nederland. Inmiddels zijn duizenden kankerpatiënten uit het hele land in Groningen behandeld met deze nieuwe vorm van bestraling. Ook speelde Snapper een zeer grote rol in de realisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. 

Henk Snapper was ook verantwoordelijk voor de implementatie van het elektronisch patiëntendossier, een belangrijke ontwikkeling voor onze patiënten. Verder leidde hij de grootschalige uitbreidings- en vernieuwingsopgave op gebied van (ver)bouw waar het UMCG voor staat, zorgde hij voor een zeer stevige impuls aan alle initiatieven om tot verduurzaming van het UMCG te komen en was hij de initiator van verschillende investeringsfondsen en belangrijke nationale en internationale samenwerkingen met kennisinstellingen en bedrijven. 

Maatschappelijke nevenfuncties 

Naast zijn grote inspanningen voor het UMCG heeft Henk Snapper zich via meerdere maatschappelijke nevenfuncties ingezet voor belangrijke organisaties en voorzieningen in Groningen. Hij is jarenlang lid van de Raad van Toezicht geweest van uiteenlopende organisaties, zoals het Noord Nederlands Toneel en het Waterbedrijf Groningen. Op dit moment is hij lid van de Raad van Commissarissen van Investeringsfonds Groningen BV, een fonds dat investeert in investeringsfondsen die hun kapitaal investeren in MKB-bedrijven in de provincie Groningen. Ook zit hij sinds 2016 in de Raad van Toezicht van het Groninger Forum.  

Thomassen à Thuessinkpenning 

Naast de Erepenning van de gemeente Groningen ontving Snapper ook de Thomassen à Thuessinkpenning. Andrée van Es, voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMCG, reikte deze aan hem uit. Zij roemde Snapper onder andere om zijn vasthoudendheid en visie om zaken op topniveau te krijgen en houden. 

De Thomassen à Thuessinkpenning wordt toegekend voor het leveren van een unieke prestatie die zijn weerslag heeft gehad op het UMCG als organisatie. De ontvanger dient van buitengewone betekenis te zijn geweest voor het UMCG of voor de geneeskunde. De penning is ontworpen en vervaardigd door kunstenaar Jan Steen. Op de bronzen penning staat een portret van Evert Jan Thomassen à Thuessink, die in 1797 als hoogleraar praktische geneeskunde in Groningen een academisch opleidingsinstituut begon. Evert Jan Thomassen à Thuessink is daarmee te beschouwen als grondlegger van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat dit jaar 225 jaar bestaat