Drie klinische specialisatieopleidingen voor Technisch Geneeskundigen afgerond in het UMCG

Drie technisch geneeskundigen hebben in het UMCG de drie eerste klinische specialisatieopleidingen voor technisch geneeskundigen afgerond. Zij deden dit op drie verschillende afdelingen: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, de Kinder Intensive Care en de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie. Het gaat om zogenoemde ‘fellowships’ in samenwerking met de Universiteit Twente en Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVvTG). Het UMCG loopt voorop in de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe zorgprofessionals. Als afronding van de opleiding ontvingen de technisch geneeskundigen het certificaat uit handen van hun opleiders en de NVvTG. Zij krijgen vanaf 1 januari 2020 ook een definitieve BIG-registratie; op dit moment hebben zij een voorlopige BIG-registratie.

Joep Kraeima, coördinator van het UMCG 3D lab, heeft als eerste technisch geneeskundige in Nederland de driejarige klinische specialisatieopleiding voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het UMCG afgerond. Deze opleiding leidt ertoe dat de technisch geneeskundige zich ontwikkeld binnen het domein van de MKA-chirurg tot een zelfstandige professional, met als doel (3D) technologie naar de patiënt te brengen en te signaleren waar nieuwe toepassingen ervan kunnen worden ontwikkeld. In de dagelijkse praktijk realiseert de technisch geneeskundig specialist 3D virtuele planning en vertaling naar de daadwerkelijke patiënt op de operatiekamer, voor bijvoorbeeld kaakresecties, kaakcorrecties of volledige kaakgewrichtsvervangingen.  Deze opleiding is de eerste in Nederland en erkend door de beroepsvereniging van MKA-chirurgie (NVMKA) en technische geneeskunde (NVvTG).

Alette Koopman heeft zich gespecialiseerd in kunstmatige beademing en ademondersteuning bij kinderen op de Kinder Intensive Care van het Beatrix Kinderziekenhuis. Haar taak is om het proces van kunstmatige beademing bij kinderen te initiëren en aan te passen zodanig dat daarmee de duur van beademing verkort wordt. Hierbij verricht zij individuele metingen bij patiënten om het huidige proces van kunstmatige beademing te beoordelen en indien nodig aan te passen. Daarnaast verfijnt en implementeert zij technieken om het proces van kunstmatige beademing in gunstige zin te beïnvloeden.

Simeon Ruiter, werkzaam op de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie, is opgeleid als specialist locoregionale behandeling van levertumoren.  Binnen het UMCG is een gespecialiseerde polikliniek en een multidisciplinaire behandelingsteam opgericht voor patiënten die in aanmerking komen voor locoregionale behandelingen van levertumoren. Dit behandelingsteam bestaat naast de technisch geneeskundige uit (interventie-)radiologen, nucleair geneeskundigen en chirurgen waarbij de technisch geneeskundige de brugfunctionaris is.  Naast zijn rol als behandelaar binnen dit team, heeft Ruiter zich ook gericht op de verbetering van de ablatiebehandeling met behulp van imaging en de klinische implementatie van een robotarm voor het aanprikken van levertumoren.