Eenvoudige bloedtest geeft goede inschatting risico op hart- en vaatziekten

De hoogte van de bloedspiegels van de eiwitten BNP en NT-proBNP zijn sterke voorspellers voor het optreden van complicaties als gevolg van hart- en vaatziekten op langere termijn. De biomarkers BNP en NT-proBNP worden door de hartspier gemaakt onder invloed van overbelasting en doorbloedingsstoornissen. Deze biomarkers zijn op eenvoudige manier te meten in het bloed.

Dit blijkt uit een onderzoek van cardioloog Gerard Linssen. Hij maakte gebruik van gegevens van ruim 8000 deelnemers aan het PREVEND-onderzoek, dat sinds 1997 loopt in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Op 28 november promoveert Linssen op de resultaten van zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Onafhankelijke voorspeller

Hart- en vaatziekten kunnen ontstaan als mensen lange tijd bloot staan aan risicofactoren zoals roken, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en een verhoogd bloedsuikergehalte. In samenhang met het vóórkomen van deze risicofactoren, blijkt de hoogte van de biomarkers BNP en NT-proBNP een sterke en onafhankelijke voorspeller voor het optreden van de complicaties van hart- en vaatziekten op lange termijn. Het meten van deze biomarkers in het bloed, samen met het maken van een hartfilmpje (ECG), is een eenvoudige manier om belangrijke informatie over ziekterisico’s te krijgen, zo stelde Linssen vast. Personen bij wie hoge bloedwaardes van BNP en NT-proBNP worden vastgesteld, kunnen eventueel verder worden onderzocht, terwijl dit achterwege kan blijven als de waardes laag zijn. De bepalingen zijn dus van groot belang om de hoogrisico- en laagrisico patiënten van elkaar te onderscheiden. Geavanceerd en vaak kostbaar vervolgonderzoek in het ziekenhuis kan dan gericht worden ingezet bij patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Hartfalen

Als patiënten eenmaal hartfalen hebben ontwikkeld, dan blijkt een daarbij optredende verdere verhoging van de bloedwaardes van BNP en NT-proBNP zijn een biologisch signaal voor een slechte prognose. In de COACH studie onder patiënten met hartfalen vond Linssen dat de bloedtesten een verhoogd risico op voortijdige sterfte en ziekenhuisheropname voor hartfalen goed bleken te voorspellen. Het meten van de biomarkers BNP en NT-proBNP is sinds enkele jaren opgenomen in de richtlijnen voor de diagnose en het bepalen van het risico van hartfalen. Deze waarden geven belangrijke informatie om de juiste mate van zorg te kunnen bieden. 

Curriculum Vitae

Gerard Linssen (Maasbracht, 1961) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Sinds 1996 is hij als cardioloog werkzaam in de Ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo. Linssen voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdeling Cardiologie van het Thoraxcentrum van het UMCG. Het onderzoek dat hij uitvoerde in het kader van de PREVEND-studie is gefinancierd door de Nederlandse Nierstichting, terwijl het onderzoek dat deel uitmaakt van COACH werd gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. De titel van zijn proefschrift is “BNP and NT-proBNP in cardiovascular disease”.