E-healthprogramma helpt nierpatiënten grip te krijgen op zoutgebruik

Nederlanders eten te veel zout. Dat is slecht voor de gezondheid. Voor mensen met een nierziekte geldt dat in versterkte mate. Omdat een bescheiden zoutinname voor hen letterlijk van levensbelang is, start nu een project waarin een slim E-healthprogramma nierpatiënten helpt grip te krijgen op het zoutgebruik. Een programma waar in de toekomst iedereen van kan profiteren.

Het is bekend dat zoutbeperking tot 5-6 gram per dag belangrijke gezondheidswinst oplevert. Daarnaast levert het ook een enorme besparing van kosten van de gezondheidszorg op, met name doordat het hart- en vaatziekten en progressie van nierziekten kan voorkomen. In de praktijk lukt het echter weinig mensen om hun zoutinname naar een gezond niveau terug te brengen, vooral omdat veel voedingsproducten veel zout bevatten. Gespecialiseerde begeleiding door een diëtist is weliswaar behulpzaam, maar door bezuinigingen in de zorg is dergelijke intensieve begeleiding steeds minder beschikbaar.

Hoewel een gezonde zoutinname voor iedereen belangrijk is, is het voor nierpatiënten letterlijk van levensbelang. Hiermee kunnen ze nierdialyse uitstellen en leven ze langer. Helaas lukt het de meeste nierpatiënten niet om hun voeding naar een gezond zoutniveau te brengen. Om die reden start nu een project waarin nierpatiënten met een slim E-healthprogramma worden ondersteund. Patiënten worden met het programma geholpen om stapsgewijs hun voedingsgewoonten aan te passen, via de invoer van persoonlijke doelen, rechtstreekse feedback en adviezen van een coach. De patiënt is hierbij de centrale speler, de zorgverlener vervult slechts een coachende rol. Ondersteuning van de patiënt vindt plaats via het E-healthprogramma en groepsbijeenkomsten, maar ook via contacten met de zorgverleners. Door regelmatig de hoeveelheid zout in de urine te meten, weten de patiënten goed hoeveel zout ze gegeten hebben. Dit stelt patiënten in staat om hun voedingspatroon duurzaam gezonder te maken.  

Omdat bij nierpatiënten veel gezondheidswinst valt te behalen, zijn zij bij uitstek geschikt om het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van dit programma. Het programma is echter dusdanig opgezet dat het in de toekomst ook voor andere patiëntgroepen bruikbaar is, zoals mensen met hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, maar ook voor iedereen die bewust met voeding om wil gaan.  

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en de Nierstichting Nederland. Het wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum, samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland.