Drie meestgestelde vragen aan UMCG na Zembla

Gisteravond was de uitzending van Zembla over patiënt Victor. We zijn allereerst heel blij dat in de uitzending te zien was dat het nu weer wat beter gaat met Victor. Er zijn gedurende de dag via diverse kanalen zeer veel reacties en vragen bij ons binnengekomen na de uitzending. Als we alle reacties en vragen bezien springen er drie belangrijke vragen uit. We lichten die graag nog eens kort toe.

Waarom heeft het UMCG niet naar de ouders geluisterd?

Bij de behandeling van zieke kinderen houden we altijd rekening met de kennis en wensen van de ouders. Bij de behandeling van Victor in het ziekenhuis is het niet goed gelukt om het met elkaar eens te worden wat de beste behandeling voor hem was. Dat vinden we zeer vervelend. Er ontstond een patstelling. Het behandelteam van het UMCG heeft naar eer en geweten en in nauwe afstemming met de ouders de afwegingen over de behandeling zo zorgvuldig mogelijk geprobeerd te maken. Dat geldt ook voor het besluit om een bepaalde behandeling op dat moment niet (als eerste) uit te voeren, vanwege de inschatting dat de risico’s van die behandeling veel groter waren dan de mogelijke voordelen.

Waarom heeft het UMCG niet meegewerkt in de uitzending van Zembla?

Het UMCG heeft gekozen om niet voor de camera mee te werken aan de uitzending, vanwege ons beroepsgeheim en de privacybescherming van onze patiënten. Omdat we daarom in de uitzending niet inhoudelijk op de behandeling van Victor konden ingaan, hebben we ons complete verhaal over de dilemma’s in de zorg voor zieke kinderen via onze eigen website toegelicht. In de weken voorafgaand aan de uitzending hebben we meerdere keren contact gehad met Zembla en meerdere vragen uitgebreid beantwoord.

Waarom biedt het UMCG geen excuses aan dat het een verkeerde inschatting heeft gemaakt, het gaat nu immers goed met Victor? 

We zijn allereerst heel blij dat in de uitzending te zien was dat het nu weer wat beter gaat met Victor. Dat er een patstelling is ontstaan is zeer uitzonderlijk en het spijt ons zeer dat we er met de ouders van Victor niet zijn uitgekomen. Soms is het onduidelijk welke behandeling het beste voor een kind is en wordt een behandelroute gekozen die waarschijnlijk het beste het belang van het kind dient. Hier lijkt de behandeling van Victor in Zuid Afrika achteraf gezien goed uitgepakt voor hem en daar zijn wij voor Victor en zijn ouders oprecht blij mee.