Dekkerbeurs voor UMCG-onderzoek naar hartschade door immuuntherapie bij kanker

Cardioloog i.o. Wouter Meijers heeft een Dekkerbeurs van 245.000 euro ontvangen van de Hartstichting. Met deze subsidie gaat Meijers de komende 3 jaar onderzoeken hoe immuuntherapie bij kanker leidt tot schade aan het hart, en of het mogelijk is om deze schade tegen te gaan.

Rol van het immuunsysteem

Het immuunsysteem is het verdedigingssysteem van het lichaam en speelt een belangrijke rol bij hart- en vaatziekten én bij kanker. Cellen van ons immuunsysteem kunnen kankercellen herkennen en uitschakelen. Helaas kunnen sommige kankercellen zichzelf zo veranderen dat ze aan deze immuuncellen ontsnappen. De immuuncel kan de kankercel dan niet meer aanvallen.
 

Immuuntherapie succesvol bij kanker

Sommige kankerpatiënten krijgen daarom medicijnen die ervoor zorgen dat immuuncellen kankercellen weer onschadelijk kunnen maken. Met deze zogenaamde immuuntherapie is veel vooruitgang geboekt. Deze behandeling leidt echter bij sommige patiënten tot ontsteking van het hart. Dit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.


Hartschade door immuuntherapie

Meijers gaat onderzoeken hoe immuuntherapie leidt tot schade aan het hart, en of het mogelijk is deze schade tegen te gaan. Daarbij richt hij zich onder andere op de rol van (vrouwelijke) hormonen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat patiënten die immunotherapie ondergaan een hartinfarct doormaken. Meijers gaat onderzoeken of het voor deze patiënten beter is om de immuuntherapie (tijdelijk) stop te zetten.

Bruggen bouwen tussen de Cardiologie en de Oncologie

Meijers: “Samenwerken is steeds en steeds belangrijker. Leren van elkaars expertise ook! Mechanismen die bij Oncologie al uitgeplozen zijn, kunnen ook daadwerkelijk een rol spelen in het cardiovasculaire veld. Door middel van samenwerking kunnen we zo hopelijk stappen vooruit zetten.” 

Nieuwe behandelingen om hartschade te voorkomen

Meijers hoopt met zijn onderzoek bij te dragen aan nieuwe behandelingen om hartschade te voorkomen.